This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Vision för Duverydsområdet i Karlshamn

Bild -

Vision för Duverydsområdet i Karlshamn

  • Licens: Användning i media
  • Av: Skåneporten Fastigheter AB
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 3500 x 2097, 8,83 MB
Ladda ner

Ämnen

Regioner


Öresundsporten AB är ett fastighetsbolag med fokus på bostäder, samhällsfastigheter och servicehandel i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns centralt i Malmö och Lund. Fastigheternas värde uppgår till ca 1,3 mdr kronor. Öresundsporten är privatägt.

Presskontakt