Skip to main content

Originalbagarn AB förlänger pågående företrädesemission till den 9 december

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 18:01 CET

Originalbagarn AB förlänger pågående företrädesemission till den 9 december 2016

”Originalbagarn är ett svenskt EMV-bageri inriktat mot stora aktörerna vilka under eget varumärke vill förse marknaden med bröd av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser.”

Styrelsen i Originalbagarn har idag beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående emissionen till den 9 december. Detta för att attrahera fler nya aktieägare att teckna utan företrädesrätt och därmed gynna en bättre likviditet i aktien inför kommande notering.

Intresset för att investera i Originalbagarn har varit stort trots en liten marknadsföring av emissionen. Utifrån trycket under de senaste dagarna bedömer styrelsen att dom kvarvarande posterna kommer att bli tecknade.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningskurs: 3,60 kr per aktie

Teckningstid: 11 november – 9 december 2016

Antal nya aktier: 1 557 233 st

Emissionsbelopp: 5 606 038,80 kronor.

Fullständiga villkor finns publicerade på bolagets hemsida www.originalbagarn.se samt på Eminova Fondkommissions hemsida, www.eminova.se.

Teckning utan företräde kommer att ske under teckningstiden

Skälen till förläningen av emissionen är;

- Distributionen av erbjudande blev försenat och därmed har även marknadsföringen beträffande emissionen blivit förskjuten och fått effekt först i slutet av teckningstiden.

-Befintliga ägare har hört av sig och önskat längre tid för teckning och överväga möjligheten att även teckna utan företrädesrätt.

-Öppna upp för flera nya aktieägare

Originalbagarn-koncernen omsätter ca 100 mkr och är under raskt tillväxt. Bagerierna är till 100 % inriktade på EMV, vilket innebär att baka mot order till kundernas egna varumärken. Kunder är Sveriges största livsmedelskedjor och grossister. Läs mer på www.originalbagarn.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy