Skip to main content

Örnsköldsviks kommun blir finskt förvaltningsområde

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2017 11:17 CET

Örnsköldsviks kommun blir finskt förvaltningsområde 2018.

Regeringen har lämnat klartecken till att Örnsköldsviks kommun får ansluta sig till det finska förvaltningsområdet. Ett välkommet besked eftersom kommunen ansökte om att få bli finskt förvaltningsområde redan 2015.

– Det är ett glädjande besked. Detta är något som den finska minoriteten arbetat för en lång tid. Från kommunens sida har vi drivit en aktiv minoritetspolitik i ett antal år, vilket bland annat resulterat i ett minoritetsråd. Nu ska vi, i samverkan med den finska minoriteten, ta fram en handlingsplan för hur vi ska möta nya förutsättningar inom kommunens verksamheter, säger kommunalrådet Per Nylén som är ordförande för kommunens minoritetsråd.

Kommunens önskan att bli förvaltningsområde för finska har sitt ursprung i ett antal medborgarförslag samt en utredning i samverkan med Finska föreningen i Örnsköldsvik. Att Örnsköldsvik blir förvaltningsområde innebär en stärkt ställning för den finska minoriteten. Utöver det grundskydd som redan gäller för de nationella minoriteterna, får finsktalande rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen och att få svar i tal och skrift på finska. Kommunen ska också kunna erbjuda barn- och äldreomsorg på minoritetsspråken.

– Äntligen är vi där! Stundtals har en förvaltningskommun för finska känts avlägsen men innerst inne har jag alltid önskat och trott att detta skulle bli verklighet. Vi har med gott gensvar från kommunen äntligen nått fram. Nu börjar arbetet på riktigt och där måste vi från alla sidor lägga manken till för att nå konkreta resultat, säger Taina Rintamäki från Örnsköldsviks finska förening som också är ordinarie ledamot i kommunens minoritetsråd.

Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde får ett statsbidrag baserat på antalet invånare för att täcka en del av de merkostnader som uppdraget innebär. För Örnsköldsviks kommun beräknas bidraget bli cirka 900 000 kronor/år.

Det formella inträdet i finskt förvaltningsområde sker 1 februari 2018.

YTTERLIGARE INFORMATION
Per Nylén, ordförande Örnsköldsviks kommuns minoritetsråd, 072 – 514 22 60.

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.