Skip to main content

Pressinbjudan: Miljöministern medverkar i Sveriges ekokommuners konferens i Örnsköldsvik 22-23 maj

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 10:17 CEST

Den 22-23 maj håller föreningen Sveriges ekokommuner sin årsmöteskonferens i Örnsköldsvik. För värdskapet svarar Örnsköldsviks kommun, Landstinget Västernorrland och Kommunförbundet Västernorrland.

Axplockur programmet
Vid årsmöteskonferensen i Örnsköldsvik ges exempel på lokalt hållbarhetsarbete samt även en inblick i hur en amerikansk eko-kommun arbetar. En forskare från KTH ger en analys av klimatmål för transporter. Miljöministern talar under rubriken ”Hållbara jobb i hela landet” och ger därefter konferensdeltagarna möjlighet att ställa frågor. Avslutande tema fokuserar på en nationell kraftsamling för klimatanpassning. Under konferensen erbjuds deltagarna valbart studiebesök eller fördjupningsområde. Detaljerat program finns i bifogad fil.

Presskonferens med miljöministern 23 maj
Media är välkomna att närvara vid under konferensens båda dagar.
I samband med att miljöminister Lena Ek gästar konferensen under fredagen hälsas media välkomna till en presskonferens.
Dag och tid: Fredag 23 maj, klockan 10:20.
Lokal: Pinassen, Arken konferens, Strandgatan 21, Örnsköldsvik.

Medverkande: Lena Ek – miljöminister, Lars Thunberg – ordförande Sveriges Ekokommuner, Eva Andersson – ordförande i landstingets politiska referensgrupp för miljö- och energifrågor, Elvy Söderström – kommunstyrelsens ordförande Örnsköldsvik, Glenn Nordlund – kommunstyrelsens 1e vice ordförande Örnsköldsvik.

YTTERLIGARE INFORMATION
Politisk arena: Glenn Nordlund, Örnsköldviks kommun, 070 - 558 81 53. Eva Andersson, Landstinget Västernorrland, 070 – 228 29 18.

Frågor gällande miljöministerns medverkan/tidsbokning: Mattias Johansson, stabschef miljödepartementet 08 – 405 24 14.

Praktiska frågor kring arrangemanget: Marianne Dahlbäck, miljösamordnare Örnsköldsviks kommun, 070-558 84 85. Olle Bertilsson, miljöchef, Landstinget Västernorrland 070-366 52 88.

 

Fakta: Sveriges ekokommuner
Sveriges ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, landsting och regioner som arbetar med hållbar utveckling. Föreningen ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle och ha en pådrivande och kunskapsförmedlande roll samt stimulera till erfarenhetsutbyte. Sveriges ekokommuner har dagsläget 94 medlemmar, däribland samtliga kommuner i Västernorrland och Landstinget i Västernorrland.


 

Bifogade filer

PDF-dokument