Skip to main content

Bättre resultat än väntat för Osby kommun

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 16:41 CET

Trots den ekonomiska krisen redovisar Osby kommun ett positivt resultat även 2009. Det preliminära resultatet visar på 19,7 miljoner kr (mkr) vilket är 8,2 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 11,5 mkr.

Finanskrisen kom väldigt dramatiskt i september 2008 och försämrade våra skatteprognoser markant under hösten och även under våren 2009. Skatteintäkterna minskade under året med 1,3 mkr jämfört med föregående år, detta att jämföra med att normalt sett ökar skatteintäkterna med omkring 2-3% årligen. Till följd av detta beslutade kommunfullmäktige under året att att dra in 9 mkr på nämndernas ramar, samt även minskning av investeringsbudgeten. Så förutsättningarna var inte de bästa för verksamheterna och det var en tuff startsträcka med bland annat ökande försörjningsstöd och andra kostnadsökningar. Trots detta har nämnderna gjort ett väldigt bra jobb och lyckats få ner underskottet genom att förändra i verksamheterna.

Det goda resultatet och hårt arbete till trots går ändå nämnderna minus med 2,3 mkr. Dock ska detta jämföras med att det i februari visades på avvikelser om minus 13,3 mkr. Nämnderna har under året gjort stora insatser för att anpassa verksamheten utifrån de förändrade budgetramarna under pågående verksamhetsår. De sänkta arbetsgivaravgifterna i juni minskade dessutom nämndernas kostnader med ca 2,2 mkr. Den minskade investeringsnivån har också lett till lägre kapitalkostnader för nämnderna.

Personalen i våra verksamheter ska verkligen ha en stor eloge för att ha jobbat hårt med att vända ett hotande kraftigt underskott, säger Anders Pettersson, kommunstyrelsens ordförande. Man har arbetat långt ute i verksamheterna och alla har dragit sitt strå till stacken för att undvika de stora underskotten och resultatet har därför blivit mycket bättre än vad vi räknat med.

Ett tag såg det väldigt mörkt ut om att klara balanskravet och det såg länge ut som vi faktiskt skulle gå med underskott, säger Anders Pettersson. Men verksamheterna har jobbat hårt med att minska det befarade kraftiga underskottet och resultatet har därför blivit mycket bättre än vad vi beräknat.

Ansträngningar har alltså gett resultat och de preliminära siffrorna visar på +19,7 miljoner kronor jämfört med ett budgeterat resultat på 11,5 miljoner kronor.

Det som nog är svårt för många att förstå är varför man budgeterar ett överskott, säger Anders Pettersson. Det ger ju lätt föreställningen att det finns pengar över. I Osby kommuns har kommunfullmäktige beslutat att vi ska ha ett överskott på cirka 2%. Dessa 2% ska användas till att delvis täcka investeringar för att på så sätt minska behovet av belåning. Det tvåprocentiga överskottet utgör dessa 11,5 miljoner kronor som man budgeterat som resultat. Därmed uppnår vi även det lagstadgade kravet om god ekonomisk hushållning.

Dessutom har vi balanskravsresultatet att ta hänsyn till och det är egentligen detta som gäller i lagstiftningen, säger Pia Lindvall Bengtsson, ekonomichef. Det innebar man från resultatet räknar ifrån realisationsvinster, som bland annat avser kapitalförvaltning, det vill säga kommunens placeringar för att täcka kommande pensionskostnader. När man räknar ifrån detta hamnar vi på ett resultat på 11,8 miljoner kronor, alltså ganska nära det budgeterade resultatet. Blir balanskravsresultatet negativt måste detta underskott täckas kommande år.

Trots de positiva siffrorna gäller det att fortsätta hålla ganska hårt i svångremmen, för än är inte ”faran över”. 2010 kommer också att bli mycket tufft även om konjunkturen ser lite ljusare ut. Trots detta dröjer det, enligt Sveriges kommuner och Landsting, till 2015 innan kommunerna återhämtat sig.

Därför är det viktigt att vi är flexibla och hela tiden beredda på att vidta åtgärder för att långsiktigt klara en god ekonomi, säger Anders Pettersson.

Resultatet är preliminära siffror och det slutgiltiga resultatet presenteras efter kommunfullmäktiges sammanträde 26 april.

 

För mer information:
Anders Pettersson, kommunstyrelsens ordförande
Tfn: 0709-318177

Pia Lindvall Bengtsson, ekonomichef
Tfn: 0709-318161

Susanne Gustavsson, kommunikatör
Tfn: 0709-318205

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy