Skip to main content

En ny arbetsmarknadsregion föds

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 08:00 CEST

Den 30 juni invigs den nya vägstäckningen mellan Osby och Markaryd, en del på det stora infrastrukturprojektet Tvärleden. I och med detta binds två arbetsmarknadsregioner samman och man får bättre tillgång till de internationella vägtransportlederna.

Torsdagen den 30 juni föds en ny arbetsmarknadsregion. Då invigs nämligen Tvärledens vägstäckning mellan Osby och Markaryd. Förutom att de båda kommunerna får bättre kommunikationer mellan varandra, så medför sträckningen också många fördelar för regionens näringsliv. Tidigare har arbetspendling mellan Osby och Markaryd varit låg på grund av avsaknad kollektivtrafik och högst bristfällig infrastruktur. Den nya vägsträckningen innebär att man binder samman de två arbetsmarknadsregionerna, vilket in sin tur medför att den nya regionen bättre kommer kunna attrahera kompentent arbetskraft.

- Den nya arbetsmarknadsregionen Markaryd-Osby-Älmhult kommer stå sig stark i konkurrensen om arbetskraft och arbetstillfällen, menar Gert Jönsson, näringslivsutvecklare på Osby kommun.

Den nya sträckningen medför också ökad tillgång till de stora vägtransportlederna (E4 och E6) i Sverige, något som ger en klar kostnads- och tidsfördel när det gäller godstrafik i Sverige och övriga Europa. Goda transportmöjligheter är en förutsättning för ett gott företagsklimat i en region.

- Sträckningen Markaryd-Osby underlättar väsentligt för oss. Det blir dels en betydligt trafiksäkrare sträcka, men främst så sparar vi tid och kostnader genom att vi snabbare kan komma ut på de stora transportlederna, säger Ulf Persson, distriktschef på DSV Road AB i Osby.


För mer information:

Gert Jönsson
näringslivsutvecklare
Osby kommun
Tel: 0479-18326
Mob: 070-931 83 26

Ulf Persson
distiktschef
DSV Road AB
Tel: 0479-174 00
Mob: 0733-45 86 15

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige. På mindre en timme når man Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 12 700 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera