Skip to main content

Felaktigt beslut om kritisk skrivelse

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 08:00 CET

I Norra Skåne den 14 januari gick att läsa att kommunstyrelsens arbetsutskott, på inrådan av socialnämnden, hade beslutat att skriva till Region Skåne för de skulle se över brister i verksamheterna i läkarstationen och folktandvården i Lönsboda. I fallet om läkarstationen var detta beslut fel.

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 12 januari togs en skrivelse från socialnämnden upp, där man rekommenderade kommunstyrelsen att skicka in en skrivelse till Region Skåne angående brister i läkarstationen och folktandvården i Lönsboda. Arbetsutskottet beslutade, som rapporterades den 14 januari i Norra Skåne, att gå på socialnämndens linje och sammanställa en skrivelse till Region Skåne.
– Det var ett felaktigt beslut att inte kontrollera nämndens uppgifter innan vi gick till beslut, något vi alltid ska göra i denna typen av ärenden, säger Anders Pettersson, ordförande i kommunstyrelsens.

Kort efter det att notisen om beslutet publicerades i media, så inkom ett brev till kommunen från Jaan V. Timoleon, regionchef och vice verkställande direktör för Hälsoringen. I brevet förklarade han hur verksamheten på läkarstationen bedrivs och att det inte finns brister som kan ligga till grund för en skrivelse till Region Skåne.

Kommunstyrelsen uppdrog kommunledningskontoret att undersöka, vad som var sanning gällande verksamheten  på läkarstationen i Lönsboda. Rätt snart kunde man konstatera att socialnämndens kritik mot Hälsoringen var felaktig och att verksamheten är väl fungerande.

Mot bakgrund av dessa uppgifter har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att lägga ner ärendet om kritik mot läkarstationen i Lönsboda  och dessutom skrivit ett brev till Hälsoringen och bett om ursäkt för sitt misstag i hanteringen av ärendet.
– Vi inser att vi gjort fel i detta ärendet och ber, å Osby kommuns vägnar, om ursäkt för det besvär som vårt misstag åsamkat läkarstationen  och dess personal i Lönsboda.


För mer information:

Anders Pettersson        
ordförande i kommunstyrelsen
Osby kommun
Tel: 0479-18177
Mob: 070-9318177

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 12 700 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy