Skip to main content

Höga betyg för trygghet, trivsel och kvalitet i barnomsorgen och grundskolan i Osby kommun

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 12:34 CET

Barn, elever och föräldrar upplever stor trygghet och trivsel samt hög kvalitet inom förskolan, förskoleklass, grundskolan och fritidshemmen i Osby kommun. Det visar resultaten från en enkät som genomförts nu under hösten.

Barn- och skola i Osby kommun har som målsättning är att erbjuda en verksamhet av hög kvalitet. Därför tar man hänsyn till barns/elevers och föräldrars synpunkter genom den årliga enkätundersökningen. Svaren utgör ett viktigt underlag för det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att öka måluppfyllelsen utifrån verksamhetens styrdokument. Frågorna i enkäterna är baserade utifrån dessa styrdokument, såväl nationella som lokala. De nationella utgörs främst av skollagen och läroplanerna. De lokala målen utgår från politiskt fattade beslut i Osby kommun.

2015 års enkätundersökning genomfördes i slutet av oktober, under veckorna 42 och 43. Det är tredje året som Barn- och skola genomför enkätundersökningen, vilket innebär att resultaten kan jämföras över tid.

Mycket nöjda och trygga
Resultaten i 2015 års enkäter visar att barnen och eleverna i Osby kommun trivs bra och känner sig trygga i förskoleklassen, grundskolan, på fritidshemmet och i förskolan. Även föräldrarna uttrycker att de är nöjda. Bland annat visar undersökningen följande:

  • Hela 97 procent av föräldrarna till barn i förskolan nöjda med verksamheten. Detta trots att det varit en del lokalproblem.
  • På kommunens fritidshem upplever samtliga (100 procent) att det är tryggt att vara där. Barn/elever på förskolor och skolor uppger också hög grav av trygghet och trivsel

- Enkätsvaren visar att barnen och eleverna i Osby kommun trivs bra och känner sig trygga i våra verksamheter och det är så klart väldigt bra och viktigt, säger Daniel Landin (S), ordförande i Barn och skolnämnden.

Men det finns även saker som kan bli ännu bättre.
- Det finns identifierade utvecklingsområden, till exempel elevinflytande och att föräldrar bättre ska känna till att de har möjlighet till inflytande på verksamheten, säger Mia Johansson, verksamhetsområdeschef Barn och skola.

Du kan ta del av resultaten i övergripande form i sammanställning på Osby kommuns hemsida. Om du vill ta del av resultat på enhetsnivå går det att kontakta förskolechef eller rektor på respektive enhet.

För mer information:
Mia Johansson
verksamhetsområdeschef Barn och skola
0479-52 83 83
mia.johansson@osby.se

Daniel Landin (S)
ordförande Barn och skolnämnden
070-970 11 36

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 12 700 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.