Skip to main content

Kommunen anpassar, omprioriterar och effektiviserar sina verksamheter

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 11:54 CEST

Den 17 oktober presenterade Osby kommuns budgetberedning sitt förslag på budget 2013. Det ekonomiska läget i omvärlden tvingar kommunen att omprioritera, anpassa och effektivisera sina verksamheter, så att kommunens ekonomi kan vara stark i ett långsiktigt perspektiv.

Återhämtningen i världsekonomin sker i långsam och försvagad takt. Det instabila finansiella läget i världen påverkar såväl Sveriges som kommunens ekonomi. Skatteutjämningssystemet gör att skatteintäkterna i Osby kommun är starkt beroende av hur sysselsättningen i Sverige som helhet utvecklas. Skatteprognoserna från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har flera gånger skrivits ner i förhållande till de bedömningar som låg till grund för förra årets budget och flerårsplan. För Osby kommun blir konsekvensen att det finns mindre pengar tillgängligt än vad som beräknats i tidigare prognoser.

På Osby kommuns presskonferens den 17 oktober meddelade man att kommunen, på grund av minskad ökning av skatteintäkter, tvingas anpassa sin budget för 2013. En del av anpassningen medför att budgetberedningen måste föreslå att den planerade skattesänkningen med 25 öre nästa år uteblir. Förslaget innebär således en oförändrad skattesats på 21,76. Trots den uteblivna skattesänkningen beräknas 2013 års resultat stanna vid ett överskott på endast 3,5 miljoner kronor. Nettoomsättningen för kommunens budget 2013 är cirka 600 miljoner kronor.

- Oron i den svenska och internationella ekonomin innebär att kommunen måste fortsätta arbetet med att anpassa, omprioritera och effektivisera verksamheter så att kommunens ekonomi kan vara stark i ett långsiktigt perspektiv, menar Anders Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Osby kommun

Den uteblivna skattesänkningen ger utrymme för ett antal investeringar och satsningar i kommunen de närmaste åren. Budgetförslaget för 2013 innehåller följande angelägna satsningar:

  • Ledningsnätet för dricksvatten rustas upp för 3,5 miljoner kronor
  • Upprustningen av Klockarskogens skola och förskola färdigställs för 8 miljoner kronor
  • Till ny förskoleavdelning på Solgården anvisas 2,5 miljoner kronor
  • Till projektering av Örkenedskolans ombyggnad avsätts 1 miljoner kronor
  • Inrättande av Familjens Hus i Rönnebacken, 2,7 miljoner kronor
  • Rönnebackens kök, om- och tillbyggnad, 5 miljoner kronor
  • Energieffektiviserade åtgärder, t ex konvertering från oljeuppvärmning till närvärme i kommunala fastigheter, 3 miljoner kronor

Budgetramarna för 2013 utökas med 17 miljoner kronor. Socialnämnden får en generell utökning med 6,5 miljoner kronor, bland annat för att finansiera placeringar och ökat försörjningsstöd. Dessutom får socialnämnden ytterligare 3 miljoner kronor för att etablera LSS-boende i "satellitlägenheter".

En stor satsning görs även på det arbetsmarknadsprojekt som kommunfullmäktige nyligen beslutat om. Kommunstyrelsen och socialnämnden ska gemensamt för en beräknad årlig kostnad på 3,7 miljoner kronor organisera riktade insatser för personer som idag står utanför arbetsmarknaden. Därigenom kan kostnaderna för försörjningsstöd på sikt reduceras avsevärt.

Kommunfullmäktige kommer att ta ställning till budgetförslaget vid sitt sammanträde den 26 november.


För mer information:

Anders Pettersson
kommunstyrelsens ordförande
Osby kommun
tel: 0479-52 81 77
mob: 0709-31 81 77
anders.pettersson@osby.se

Pia Lindvall-Bengtsson
ekonomichef
Osby kommun
tel: 0479-52 81 61
mob: 070-931 81 61
pia.lindvall@osby.se

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 12 700 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy