Skip to main content

Kommunstyrelsen sa ja till om- och tillbyggnad av kommunhuset i Osby

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 14:46 CET

Kommunstyrelsen i Osby tog idag, den 24 februari, ett inriktningsbeslut som gäller om-, till och nybyggnad av kommunhuset i Osby till en kostnad av max 42,6 miljoner kronor, inklusive byggherrekostnader, men exklusive inventarier och verksamhetsteknik.

Vidare beslutade kommunstyrelsen, under förutsättning att ovan nämnda beslut också tas i kommunfullmäktige, att:

  • 1.Projektet ”Om-, till- och nybyggnad av förvaltningslokaler i partneringsamverkan åt Osby kommun” finansieras dels genom de 20 miljoner kronor som beslutats i investeringsbudgeten för 2016, dels med de 7, 582 miljoner kronor som föreslås beslutas i tilläggsbudget för 2016 samt slutligen med 15 miljoner kronor som föreslås tas upp i investeringsbudgeten för 2017.
  • 2.Kommunchefen får i uppdrag att ta upp förslag till finansiering av verksamhetsteknik och inventarier för projektet i investeringsbudgeten 2017/2018.

Kommunstyrelsens beslut innebär också putsning av befintlig fasad på kommunhuset och att nödvändig PCB-sanering och byte av fönster genomförs. Lokalerna, som idag hyrs av polisen tas i anspråk och en extra våning byggs till på polishuset. Polisen har erbjudits alternativa lokaler. Samtidigt ska kommunen, enligt förslaget, flytta ut från näringslivscentrets lokal på Västra Storgatan och de lokaler som hyrs på Borgen och även avyttra barn- och skolförvaltningens paviljong. Ekelund, som i dag huserar bland annat kommunens gatukontor och miljö- och byggförvaltning, behålls dock. Byggstart är, under förutsättning att ovan beslut också tas i kommunfullmäktige den 14 mars 2016, planerad till augusti 2016. Personal evakueras till andra lokaler under de ca 1,5 år bygget pågår.

-En om-och tillbyggnad av kommunhuset innebär att Osby kommun skapar en modern kontorsfastighet med öppna miljöer, ett välkomnande och multifunktionellt hus för alla ärenden, alla medarbetare, alla nuvarande och nya medborgare och alla besökare, säger kommunchef Petra Gummeson efter dagens beslut i kommunstyrelsen.

Sammanfattat får Osby kommun:

  • Ett framtida kommunhus med samlad förvaltning som innebär samordningsvinster, attraktiv, effektiv och inbjudande arbets-, fysisk och social miljö.
  • En fastighet som uppfyller krav på tillgänglighet och inomhusmiljö.
  • Ny modern flexibel verksamhetsteknik.
  • Ett modernt kommunhus som såväl medarbetare som kommunmedborgare kan vara stolta över.
  • Ett modernt multifunktionellt kommunhus som gör Osby kommun till en än mer attraktiv arbetsgivare.

-Jag är väldigt nöjd med att vi nu kommit ett stort steg närmare förverkligande av en om- och tillbyggnad av kommunhuset i Osby. Ett nytt modernt ändamålsenligt kommunhus innebär inte bara många och stora fördelar för de som jobbar i kommunhuset, utan även för besökare och alla som bor och verkar i Osby kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S).

Definitivt beslut om om- och tillbyggnad av kommunhuset tas i kommunfullmäktige den 14 mars 2016.

För mer information:
Petra Gummeson
kommunchef Osby kommun
0479-52 82 47
0709-31 82 47
petra.gummesson@osby.se

Marika Bjerstedt Hansen
kommunstyrelsens ordförande
Osby kommun
0479-52 81 77
0709-31 81 32
marika.hansen@osby.se

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 12 700 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy