Skip to main content

Ny Familjecentral öppnar i Osby

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 08:00 CET

Barn, föräldrar och blivande föräldrar ska nu få ett bättre och mer samlat stöd i Osby. Idag samlas nämligen barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola och social rådgivning under ett och samma tak, i en så kallad familjecentral. På den nya centralen ska man snabbt kunna lotsa föräldrar och barn till rätt verksamhet och därmed ge ett bättre och snabbare stöd.

Idag står den nya Familjecentralen i Osby färdig att ta emot föräldrar och barn. Tanken med den nya centralen är att samla allt stöd en förälder kan tänkas behöva under ett och samma tak. På centralen kommer man kunna erbjuda förebyggande insatser som bygger på familjens behov och utförs genom samverkan mellan barnhälsovård, mödrahälsovård, öppen förskola och social rådgivning. Fokus kommer att vara  barns och familjers trygghet och hälsa. Genom denna samordning blir man bättre på att tidigt fånga upp vad familjer behöver. Helhetssyn och en samlad kompetens med olika specialistområde gör att familjerna kan få rätt stöd i rätt tid. 

- Detta är en stor dag för oss som arbetar med stöd till barn och föräldrar i kommunen. Genom att samla allt under ett tak gör vi det inte bara lättare för våra besökare, utan vi underlättar även ett arbetssätt som främjar samverkan och helhetsyn, säger Agneta Malm, verksamhetsområdeschef för Barn och skola i Osby kommun.

De fyra olika verksamheterna möjliggör ett gemensamt nätverksbyggande för stöd och trygghet. Detta nätverk är tänkt att fungera som ett slags ”vaccin” för barns välmående. På familjecentralen kommer man att erbjuda föräldrautbildningar och andra aktiviteter, något som ger möjligheter för föräldrar att mötas och på sikt ingå i ett nätverk.


För information:

Agneta Malm
verksamhetsområdeschef, Barn och skola
Osby kommun
Mob_: 070-931 82 30
e-post: agneta.malm@osby.se

Gunilla Banke

verksamhetschef
Barnmorskemottagningarna
Region Skåne
Mob: 0768 87 13 55
e-post: gunilla.banke@skane.se

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 12 700 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera