Skip to main content

Osby kommun ifrågasätter nedläggningsförslag

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2012 11:44 CEST

Region Skåne gick ut med ett pressmeddelande i april, där man förklarade varför folktandvården i Lönsboda skulle läggas ner. Nu bemöter den samlade ledningen i Osby kommun kritiken punkt för punkt.

Enligt Folktandvårdens strategiska plan för framtiden får en klinik i Lönsboda inte plats på tandvårdskartan. Detta stod klart i det pressmeddelande som Region Skåne släppte den 13 april. Men enligt ledningen i Osby kommun, innehåller pressmeddelandet en rad felaktigheter, som snedvrider bilden av Lönsboda folktandvård. Nedan bemöter Osby kommun kritiken.

- Det är viktigt att detta blir rätt. Det skulle vara olyckligt om ett beslut om nedläggning vilar på påstående som inte stämmer helt med verkligheten, säger Anders Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Osby kommun.

I pressmeddelandet menar regionen att man har "mycket stora rekryteringsbehov" och att personal måste beordras till Lönsboda från Osby och Broby. Detta är felaktigt, menar kommunledningen. Den tandläkare som idag tjänstgör i Lönsboda två dagar i veckan vill helst fortsätta och han är inte ditkommenderad. När Osby kommun undersökte vilka ansträngningar regionen gjort för att rekrytera tandläkare till Lönsboda har man fått beskedet att man fokuserar på Osby och Broby. Trots detta sökte en tandläkare tjänsten i Lönsboda, men klinikledningen placerade honom i Broby istället. Detta för att man menade att det var brist på tandläkare i Broby.

- Det är inte utan att man känner att Region Skåne redan bestämt sig för att lägga ner kliniken i Lönsboda och att de nästan motverkar arbetet med att få det att fungera, konstaterar Pettersson

I Region Skånes pressmeddelande påstås också att kliniken i Lönsboda går med 544 000 kronor i underskott på tre år, vilket skulle motsvara 181 000 kronor årligen. Av detta "underskott" är 108 000 kronor ett årligt påtvingat lokalbidrag till andra kliniker, som har dyrare hyra. Det egentliga underskottet skulle således bli 73 000 kronor per år. Osby kommun menar att om man dessutom avbeställer onödig städning av lokalerna de dagar i veckan som kliniken är obemannad och 3 månader under sommaren då det är stängt, så hade "underskottet" försvunnit.

- Detta är skattepengar vi pratar om. Vi är skyldiga skattebetalarna att använda varje öre så effektivt som möjligt. Dessutom kan det inte vara meningen att landsbygdens tandvård ska utarmas för att betala för höga hyror i städerna, menar Pettersson.

I pressmeddelandet vill Region Skåne hänvisa Lönsbodas patienter till Broby istället, som sägs ligga 20 km bort. Dit anser regionen att man kan ta sig med buss. Det verkliga avståndet mellan Lönsboda och Broby är 25 km och Osby kommun anser att bussförbindelserna är minst sagt sparsamma mellan orterna. under kontorstid finns idag bara två bussturer, klockan 10. 26 och 14.26. Flertalet av skolbarnens föräldrar, i Lönsboda, arbetar i andra orter så som t. ex Osby, Älmhult och Olofström. Detta skulle i praktiken innebära extra bilresor med cirka 10 mil, eftersom förälder till yngre barn behöver följa med vid tandläkarbesök.

För att motverka det kraftigt ökade avstånden till tandvård har Region Skåne förslagit att man istället ska erbjuda mobil verksamhet till skolbarnen. Inom denna verksamhet får endast undersökningar utföras. För behandling måste barnen likväl ta sig till annan ort.

- Region Skåne har tydligt uttalat att man verkar för regional balans inom Skåne. Detta förslag om nedläggning är allt annat än i balans. Det skulle starkt minska attraktiviteten att bo och verka i nordöstra Skåne, säger Pettersson.

För mer information:

Anders Pettersson
kommunstyrelsens ordförande
Osby kommun
tel: 0479-52 81 77
mob: 070-931 81 77
anders.pettersson@osby.se

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 12 700 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera