Skip to main content

Osby kommuns kulturpris 2010

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 12:50 CET

Årets kulturpris från Osby kommun tilldelas tjärbränningslaget vid Hjärtasjön för deras arbete med att föra vidare en flerhundraårig tradition.

Vid kommunstyrelsens möte den 10 november beslutades det att tilldela tjärbränningslaget vid Hjärtasjön Osby kommuns kulturpris 2010. Tjärnbränningslaget, som leds av Olle Liljedal, Kent Olsson och Börje Nilsson, har ungefär vart femte år genomfört en tjärnbränning enligt flerhundraåriga traditioner.

Tjärtillverkningen var i äldre tider en viktig binäring för jordbruksbefolkningen på många håll i landet. Speciellt på 1600- och 1700-talet var trätjära en av Sveriges viktigaste exportvaror. Tjäran användes mest för impregnering av trä, t.ex. fartyg och jordbruksredskap.

När Olle Liljedahl och Kenth Olsson hittade tjärdalen vid Hägghult så syntes bara en liten del av ”bröstet”. Resten av dalen var övervuxen av mossa och stora tallar. Den tjärdalen grävdes fram och renoverades och under tiden blev de allt mer intresserade av att försöka bränna tjära själva. I år var det tionde gången tjärdalen brann vid Hjärtasjön och tjärbränningslaget har blivit ett tjugotal.

Kommunstyrelsens motivering:
Som kulturpristagare 2010 utses tjärbränningslaget vid Hjärtasjön med följande motivering:

”Att bevara en flerhundraårig tradition och hantverk samt visa att detta är genomförbart och förmedla detta vidare till dagens generation är en härlig och fantastisk bedrift. Resultatet är äkta dalbränd trätjära helt enligt gammal tradition.”


För mer information:

Anders Pettersson
kommunstyrelsens ordförande
Osby kommun
Tel: 0479-181 77
Mob: 070-931 81 77

Olle Liljedal
kulturpristagare 2010
tjärbränningslaget vid Hjärtasjön
Mob: 070-77 00 13

Andreas Lindfors
kommunikatör
Osby kommun
Tel: 0479-182 05
Mob: 0709-31 82 05

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 12 700 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera