Skip to main content

Politiker jämförs med skolungdomar

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 11:51 CET

Osby kommun genomför under hösten och våren 2012/2013 ett projekt tillsammans med Sveriges Ungdomsråd, där man vill veta vad ungdomar tycker om olika saker som rör deras vardag. Kommunen skickar varje vecka ut en kort fråga via sms till en sms-panel, som består av cirka 250 av kommunens skolungdomar. Deras svar sammanställs och presenteras på kommunens hemsida och för kommunens beslutfattare.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 februari fick samtliga ledamöter svara på samma frågor som tidigare ställts till sms-panelen. En jämförelse av de båda gruppernas svar finns sammanställd här nedan. Jämförelsen visar både på likheter och skillnader. De mest påtagliga skillnaderna är vid fråga 3, som rör hur man prioriterar i kommunen, och vid fråga 1, som rör konstverken från TV-programmet "Konstkuppen".

Denna jämförelse och sammanställning kommer att göras i samband med varje kommunfullmäktiges sammanträde under våren 2013.

Sms-fråga 1

Den 16 januari sänds tv-programmet Konstkuppen från Osby. I programmet får man följa hur en konstnär skapade den jättelika apan och kaninen nere vid Osbysjön. Kommunen har inte tagit ställning om man vill behålla konstverken efter att programmet har sänts. Tycker du att kaninen och apan ska få stanna kvar i kommunen? Svara Ja eller Nej.

  Sms-panelens svar Kommunfullmäktiges svar
Ja 59% 81%
Nej 41% 19%

 

Sms-panel, fråga 2

Skolmaten är ett mycket viktigt mål för alla skolungdomar. Utan näring och energi kan skoldagen snabbt bli tung och lång. Vilket av alternativen nedan anser du vara viktigast när det gäller din skollunch?

A. att man får ta så mycket man vill
B. att man har många olika alternativ av rätter att välja på
C. att maten är ekologisk och miljövänligt producerad
D. att maten nyttig och innehåller alla viktiga näringsämnen

  Sms-panelens svar Kommunfullmäktiges svar
A 18% 13%
B 53% 21%
C 8% 13%
D 21% 53%

 

Sms-panel, fråga 3

Många gånger handlar politik om prioriteringar. Vilket är viktigast? Är det t.ex. viktigare att ha ett litet antal saker med god kvalitet än att ha ett större antal saker med sämre kvalitet? Vi undrar därför vilket av nedanstående alternativ du tycker är viktigast. Ange A eller B som svar.

A. att du har nära till fritidsaktiviteter (t.ex. en sim- eller sporthall), men att den då är något omodern och bara har basutrustning.

B. att du måste åka en liten bit för att komma till fritidsaktiviteter (t.ex. en sim- eller sporthall), men att den då är modern och har mycket extra utrustning.

  Sms-panelens svar Kommunfullmäktiges svar
A 25% 53%
B 75% 47%

 

Sms-panel, fråga 4

En av kommunens viktigaste uppgifter är att skapa en trygg och säker miljö för alla invånare. Varje dag går, cyklar eller åker du till skolan. Vilket/vilka av nedanstående alternativ tycker du är viktigast för att din väg till skolan ska kännas tryggare och säkrare? Ange max två alternativ som svar.
 
A.
Bättre gatubelysning
B.
Fler cykelvägar skilda från bilvägen
C.
Fler och bättre utmärkta övergångsställen
D.
Långsammare biltrafik

  Sms-panelens svar Kommunfullmäktiges svar
A 36% 16%
B 41% 57%
C 15% 11%
D 8% 16%

 

Sms-panel, fråga 5

Staten tycker att vi ska göra oss mindre beroende av elproduktion som påverkar vårt klimat. Ett förslag är att bygga ut vindkraften i landet. Osby kommun har ställt sig positivt till vindkraft. Tycker du att vi ska ge plats till vindkraft i vår kommun? Svara Ja eller Nej.

  Sms-panelens svar Kommunfullmäktiges svar
Ja 81% 74%
Nej 19% 26%


För mer information:

Andreas Narvå
kommunikatör
Osby kommun
tel: 0479-52 82 05
andreas.narva@osby.se

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 12 700 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy