Skip to main content

Satsning på föräldrar till tonåringar i Osby

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 08:00 CEST

Nu i höst drar socialförvaltningen i Osby kommun i gång diskussionsträffar för föräldrar till tonåringar på FamiljeHuset. Dit kan man vända sig med alla möjliga problem.

Den 10 november startar en serie diskussionsträffar på FamiljeHuset i Osby. Till träffarna ska mammor och pappor, som kört fast i kommunikationen med sina barn, kunna komma och få hjälp. Det kan handla om problem i skolan, problem med vänner, separationer, tonårsdepressioner etc. Men att söka hjälp kan vara laddat. Det är lätt att tro att man är en dålig förälder om det uppstår problem, eller att ens barn ska få ett olyckligt liv om man drabbas av svårigheter.

- Det kan vara skönt att få bekräftat att man inte är en dålig förälder och att man inte är ensam med sina problem, menar Eva Ågran, familjebehandlare på FamiljeHuset i Osby kommun.

Bakgrunden till att socialförvaltningen gör denna nya satsning på föräldrar till tonåringar är att personalen på FamiljeHuset har upplevt en stor efterfrågan på stöd och möjlighet att diskutera tonårsproblem med andra i samma situation. I första skedet rör det sig om att föräldrar kan gå på en serie träffar under hösten och vintern. Det är samma grupp som träffas vid varje tillfälle. Detta för att skapa trygghet och kontinuitet, som underlättar diskussionen. Vem som helst får anmäla sig till träffarna, dock senast den 3 november. Efter genomförandet av satsningen, ska det utvärderas om man ska fortsätta med träffarna även 2011.

- Tonårstiden kan vara tuff för många unga, men också för föräldrarna. Vi hoppas ge dem stöd och ett diskussionsforum för att kunna förebygga och lösa konflikter med sina barn, säger Mirjam Jönsson, enhetschef på barn och familj i Osby kommun.

För mer information:

Eva Ågran
familjebehandlare, familjehuset
Osby kommun
Tel: 0479-125 61 eller 0479-165 73

Mirjam Jönsson
enhetschef, barn och familj
Osby kommun
Tel: 0479-184 29
Mob: 0709-318 429

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 12 700 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera