Skip to main content

Stora satsningar på infrastruktur, skola och omsorg

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 09:09 CET

Kommunstyrelsen i Osby kommun presenterar sitt budgetförslag för 2011 och planer för 2012-2013. Kommunen kommer att göra betydande investeringar inom infrastruktur, skola och omsorg under 2011.

Kommunstyrelsens budgetförslag för 2011, som ska läggas fram för beslut i kommunfullmäktige den 29 november, visar på den utveckling som kommunstyrelsen vill se de närmsta åren. Det finns tre huvudfokus där kommunen kommer att göra betydande investeringar under 2011; infrastruktur, skola och omsorg.

Den största investeringen som kommer ske under 2011-2013 är om- och tillbyggnaden av Rönnebackens äldreboende. 36 nya lägenheter kommer byggas i en helt ny byggnadsdel.

- Det är viktigt att vi investerar i äldrevården. Rönnebackens boende är den sista pusselbiten som läggs för att alla kommunens äldreboende har moderna lägenheter med egen toalett och dusch, säger Anders Petttersson, ordförande i kommunstyrelsen i Osby kommun

En viktig del i förslaget är investeringar i infrastruktur, inte minst delfinansieringen av Killebergs tågstation. Investeringen görs för att stå färdig när Pågatågen kommer rulla till kommunen 2012. Pågatågstrafiken kommer att innebära ett lyft för de som pendlar till eller från Osby och Killeberg.

- Vi tror att kommunens ”gröna” läge blir väldigt attraktivt om vi bygger ut kommunikationerna hit, så det blir lätt att pendla till jobben i denna regionen, menar Pettersson.

Budgetförslaget innehåller även satsningar på skolan och förskola. Man vill höja lärartätheten inom kommunens grundskolor och man planerar ombyggnad av Klockarskogsskolan i Osby och Örkenedskolan i Lönsboda. För att möta ökad efterfrågan inom barnomsorgen finns det också investeringsplaner för att att bygga fler förskoleavdelningar. Man beräknar att denna nybyggnation också kommer medföra att det blir mindre antal barn i förskolegrupperna.

- För att fortsätta vara en attraktiv kommun måste vi investera i skola och barnomsorg. Det är en viktig del när människor väljer var de ska bosätta sig, konstaterar Pettersson


För mer information:

Anders Pettersson
ordförande i kommunstyrelsen
Osby kommun
Tel: 0479-181 77
Mob: 070-931 81 77

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 12 700 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera