Skip to main content

Vad händer nu med vindkraften i Osby kommun?

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 15:47 CET

Den 3 februari var sista dagen då förslaget på förändring i Osby kommuns översiktsplan, i de delar som rör vindkraften, var ute på samråd. Men vad händer nu?

Torsdagen den 3 februari var det sista dagen då ”vindbruksplanen” var ute på samråd i kommunen. Myndigheter, medborgare och andra intressenter har sedan den 9 december förra året haft tid att yttra sig om förslaget.

Arbets- och ledningsgruppen för översiktsplanen i Osby kommun tar nu och sammanställer framförda synpunkter, som har inkommit under samrådstiden, i en samrådsredogörelse. Man värdera de olika synpunkterna och gör förändringar i förslaget om man anser att det framkommit något som kräver det.

Kommunstyrelsen tar sedan i sin tur ställning om man anser att det nya förslaget är färdigt för att ställas ut för offentlig granskning. Finner man att så är fallet så påbörjas en utställningsperiod, då det nya förslaget ställs ut, tillsammans med alla samrådsredogörelsen. Utställningen måste pågå i minst två månader och alla har chansen att lämna synpunkter på det utställda förslaget.

När utställningsperioden är slut tar arbets- och ledningsgruppen för översiktsplanen och sammanställer inkomna synpunkter i ett utlåtande, som de presenterar för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen avgör sedan om man anser att det ska gå vidare till kommunfullmäktige eller ej. Förslaget till förändring i översiktsplanen antas slutligen då kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

 

För mer information:

Lina Andersson
arkitekt/fysisk planerare
Osby kommun
tel: 0479-182 31
lina.andersson@osby.se

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige. På mindre en timme når man Malmö,
Helsingborg, Kristianstad, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 12 700 invånare och är en modern
och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små
företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i
alla former.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy