Skip to main content

Verksamhetsområden istället för förvaltningar

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2013 15:45 CEST

Den 1 september genomför Osby kommun en organisationsförändring. Då inför man fem helt nya verksamhetsområden istället för de traditionella förvaltningarna. Förändringen är en del av det långsiktiga förbättringsarbetet som kommunen genomför under hösten.
 
Osby kommun har de senaste åren arbetat med att ta fram en plan för att förbättra och effektivisera sin verksamhet.  I förbättringsarbete har man analyserat den gamla organisationen och sett hur väl den möter de krav som ställs på en modern och effektiv kommun. Resultatet är en bred förbättringsplan som bland annat ska införa effektivare arbetssätt med mer helhetsyn, tydligare resultatstyrning samt en flexibel och transparent organisationsstruktur.
 
Från och med den 1 september förändras kommunens organisationsstruktur. Då överger man den traditionella förvaltningsorganisationen och inför istället fem nya så kallade "verksamhetsområden". Den nya strukturen införs för att underlätta beslutsgångar och stödja dialog mellan kommunens olika verksamheter.
 
- I de nya verksamhetsområdena är det uppdraget mot kommuninvånarna som bestämt indelningen. Det medför att vi kan arbeta effektivare, samtidigt som vi minimerar riskerna för "stuprörstänkande" mellan verksamheterna. Det är också viktigt att poängtera att denna förändring bara är en del i förbättringsarbetet och måste givetvis kompletteras med förändring av arbetssätt samt införande av tydlig resultatstyrning, säger Charlotta Kabo Stenberg, kommunchef i Osby kommun.
 
Nästa steg i förbättringen av organisationsstrukturen sker i samband med skiftet av mandatperiod 2014/2015. Då ersätts dagens politiska nämnder med nya nämnder och utskott som är anpassade till den nya tjänstemannaorganisationen. Det innebär dock att kommunen kommer, under en kort period fram till 2015, att ha de gamla nämnderna som styr olika delar inom de nya verksamhetsområdena.
 
- Det hade självklart varit idealiskt om de båda förändringarna skedde samtidigt. Men den politiska organisationen är hårt knuten till uppdrag och mandatperiod, vilket gör det svårt att tidigarelägga denna förändring. Samtidigt vill vi inte "stå och stampa" med effektivisering av tjänstemannaorganisationen. Det är dock min förhoppning att vi genom tydlig information kan göra övergången lättbegriplig och smidigt, menar Kabo Stenberg.
 
De nya verksamhetsområdena är:
 
Vård och omsorg
chef: Helena Ståhl
- äldreomsorg
- kommunal hälso- och sjukvård
- LSS-verksamhet
 
Barn och skola
chef: Agneta Malm
- grundskola
- barnomsorg
- barn och familj
- elevhälsa
- särskola
 
Utbildning och arbete
chef: Roger Johansson
- gymnasieskolor
- vuxenutbildning
- ensamkommande flyktingar
- vuxenenheten
- näringslivsutveckling
- resurshuset

Samhällsutveckling
chef: Maria Ljunggren
- miljö- och byggtillsyn
- gatukontor
- räddningstjänst
- kultur och fritid
- samhällsutveckling
- turism
- vatten- och avlopp, beställare
 
Ledningsstöd och intern service
chef: Maria Skoglund
- nämndsadministration
- ekonomiadministration
- personaladministration
- IT-administration
- kommunarkiv
- kommunikation
- verksamhetsutveckling
- upphandling
- fastighet, beställare
 
 
För mer information:

Charlotta Kabo Stenberg
kommunchef
Osby kommun
070-931 81 32
charlotta.kabo@osby.se

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö, Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 12 700 invånare och är en modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy