Bnowmghuvia6jt99huct

Möt hamnsaneringsprojektet ombord på m/s Sigrid under Almedalsveckan

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 16:20 CEST

Den 5 juli kl.15.30 finns hamnsaneringsprojektets beställarombud Bodil Liedberg Jönsson och projektets informationssamordnare Anna Kinch på plats ombord på SKBs transportfartyg m/s Sigrid, Almedalsveckan för att berätta om hamnsaneringsprojektet. Varmt välkomna!

Auwb1tfa7mwqej3k9102

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng - en viktig insats för en renare Östersjö

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2017 14:06 CEST

I dag anländer mudderverket Pinta för att avlasta mudderverket Petrus under några veckor i hamnbassängen Pinta är ett kombinerad mudderverk och pråm. Det innebär att under de veckor som Pinta är på plats så kommer endast ett fartyg muddra i hamnen. Slangen (pipelinen) som sedimenten har pumpats genom från mudderverket till pråmen Weseltje behövs inte under tiden då Pinta muddrar.

Tegv8uqafqdwiai7viba
Sknh0ipkrjnm6ecipvam

Världsunikt fynd av uråldrig svamp i Oskarshamns bergrund

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 11:05 CEST

En ny internationell studie ledd från Linnéuniversitetet och Naturhistoriska riksmuseet kartlägger uråldrigt liv jordskorpan med hjälp av prover från Oskarshamn. Studien visar att svamp är en viktig pusselbit i ekosystemen djupt nere i berggrunden, en livsmiljö som är mycket vanlig på jorden.

Qqnobw5alg9xyqpahibk
Sknh0ipkrjnm6ecipvam

Forskning och innovation för ökad konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 09:27 CEST

Unikt tillfälle för företag att tillsammans med Linköpings universitet och Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling undersöka möjligheterna till samarbete kring forskning, innovation och kompetensutveckling.

Luqomyx0t9najypkpqs2
Sknh0ipkrjnm6ecipvam

Kärnbränslecykeln lockar internationella studenter till Oskarshamn!

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 08:51 CEST

För femte sommaren i rad anordnas kursen ”Geological Storage of Nuclear Spent Fuel” (Geologiskt slutförvar av använt kärnbränsle) i Oskarshamn. Söktrycket är fortsatt mycket högt. I år antas 48 studenter från ett 10-tal länder, t.ex. Sydkorea, Polen, Kina och Indien. Intresset i Kina växer, i år kommer 20 kinesiska studenter.

Xkavr6zb7zlwzsgnvnux
Sknh0ipkrjnm6ecipvam

Efterfrågade studenter firar examen på Nova!

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 11:57 CEST

Onsdagen den 31 maj är det åter dags för en högtidlig examensceremoni för de studenter som nu avslutar sina utbildningar vid Nova. Vi firar dem som läst Drifttekniker kraft- och processindustri samt Sjuksköterskeprogrammet.

Alz2rhjm5ggzzhwussb2
Sknh0ipkrjnm6ecipvam

​Spår av gammalt liv i det svenska urberget ger ledtrådar för sökande efter utomjordiskt liv

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 10:00 CEST

En ny internationell studie ledd från Linnéuniversitetet kartlägger uråldrigt liv jordskorpan. Studien visar att mikroorganismer som producerar och konsumerar växthusgasen metan djupt nere i berggrunden haft förvånansvärt stor utbredning i tid och rum.

Scpksbbpv5o4refxdibg
Sknh0ipkrjnm6ecipvam

​Kärnbränslecykeln är i fokus när Kinas ambassadör besöker Oskarshamn

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 08:02 CEST

Under två dagar, 10-11 maj, kommer Kinas ambassadör Chen Yuming att besöka Oskarshamn.

Hh5sn3ebcdf6tbgtg7m5

Industrikommunerna har diskuterat svensk industripolitik med näringsministern

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 18:11 CEST

Nätverket Svenska Industrikommuner – med sina drygt 20 medlemmar- redovisade sina synpunkter på landets industripolitik för näringsminister Mikael Damberg vid ett möte den 28 april. I industrikommunerna pågår flera viktiga initiativ för att snabbare verifiera svenska produkter och tjänster och verkligen kunna testa produkter/tjänster i skarp miljö, som kräver samverkan med statliga myndigheter.

Fumkd6g3z2hmodakqqpm
Sknh0ipkrjnm6ecipvam

Kraftfullt samarbete för regionens fortsatta utveckling mellan Arbetsförmedlingen och Atrinova Affärsutveckling AB!

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 12:36 CEST

I regionen finns tillgång till unika forsknings- och innovationsmiljöer liksom flera stora utvecklingsprojekt där Atrinova är en resurs för att växla upp dessa och hitta satsningar som får ett plus ett att bli tre. Nu välkomnar vi även Arbetsförmedlingen som en part till Atrinova Affärsutvekling i det arbetet.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationskoordinator
 • Nova - Utbildning FoU & Affärsutveckling
 • chinribeuskostijpkinhme.strom@osbskaaxqgrshaqtmn.shiovpne
 • 0491 - 76 42 90
Ansvarar för Novas kommunikation

 • Presskontakt
 • Informationssamordnare för saneringen av Oskarshamns hamnbassäng
 • anyxna.krvinlhwtrech@oskarshjpbiamn.se
 • 0491-76 42 78

 • Presskontakt
 • Marknadschef
 • Marknadsföring, varumärkesfrågor, sponsring, evenemang, turism och internationella frågor
 • djndpyxbteflhkgfrxd.gvnqexhllindquumisezt@uijbosufwrkarsqwhamnvvys.se
 • 0491-764286

 • Presskontakt
 • Beställarombud för Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng
 • oimfsdqzqdbodil.vamqlikmjcriduedbergdmjojinssozhvhn@oscvarkacsrshamn.sdie
 • 0491- 764742

Om Oskarshamn kommun

"Oskarshamn- ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet" - Projekt sanering av Oskarshamns hamnbassäng

I Oskarshamn finns det mycket energi, både i våra duktiga företag och hos föreningar och människor. Kommunen anses av många som motorn i Kalmar län genom sitt starka näringsliv. Oskarshamns kommun ligger vid Smålandskusten, en ljus och varm trakt i östra Sverige. Vi finns i ett av Europas mest intressanta tillväxtområden med närheten till Östersjöregionens marknader. Oskarshamn har en av Ostkustens bästa hamnar med färjetrafik till Gotland året runt och till Öland sommartid. En färjeför-bindelse till Baltikum diskuteras.

Oskarshamns kommun har ett samarbetsavtal om så kallade mervärden med kärnkraftindustrin. Avtalet ger möjligheter som kanske ingen annan kommun i Sverige har genom att det garanterar kommunen värden motsvarande en och en halv miljard i utvecklingssatsningar. Dessa satsningar ska skapa tillväxt som i sin tur genererar skatteintäkter och därmed ger förutsättningar att göra Oskarshamn till en ännu bättre plats att bo och leva på. Mervärdesavtalet har redan och kommer även i framtiden att möjliggöra satsningar och miljardinvesteringar när det gäller stadsutveckling, attraktivt hållbart boende i inre hamnen, stora investeringar vid E22:ans södra och mellersta infarter och områden kring infarterna till Oskarshamn samt planläggning av ny industri- och verksamhetsmark väster om E22 och södra infarten. En kombiterminal för godstransporter på väg och järnväg samt en ny sträckning för riksväg 37/47 mot Jönköping och Växjö är andra exempel på stora framtidsinvesteringar.

Oskarshamn är en genuin industristad med många framgångsrika industrier. Men parallellt sker förändringar. Nya näringar växer fram och möjligheterna till högre utbildning har förbättrats rejält under senare år. Nova Utbildning FoU & Affärsutveckling erbjuder utbildning, forskning och affärsutveckling och har en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen.

Sveriges största miljöprojekt av sitt slag - Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng:

I hamnbassängen finns 1000 ton tungmetaller lagrade. Varje år sprids ca 3 ton zink, 350 kg arsenik och 20 kg kadmium ut från hamnen till Östersjön. Hamnbassängen är en betydande källa för utsläpp till Östersjön. Det stora läckaget påverkar den marina miljön i hela Östersjöområdet. Därför är det extra angeläget att sanera hamnbassängen.

Målet med saneringen är att miljögifter i hamnbassängen inte ska påverka människors hälsa eller den aquatiska miljön menligt. Hamnområdet ska långsiktigt kunna utvecklas i takt med sjöfartens krav och samhällets behov.