U6dqzdqzyqhw63yrmtbnza

Välkomna till Hamnens dag den 27 maj!

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 09:05 CEST

Den 27 maj kl.11.00-14.00 är du välkommen till Hamnens dag i Oskarshamn. Smålandshamnar bjuder på kaffe i Hamnens Hus. Hamnsaneringsprojektets miljökontrollanter visar hur de mäter grumling i hamnen och svarar på frågor om saneringen. Träffa också Envisan, Destination Gotland, Blåljus, Lotsarna, Sjöräddningen, Off Shore Trash-Tiki . Seglarhyllan håller serveringen öppen.

Dxruznixab3lvbrbws08
Nbg2prpefv30i9s1r3rs

​Landshövdingen besöker industrier i Oskarshamns kommun

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 10:00 CEST

Fredagen den 4 maj kommer landshövding Thomas Carlzon att besöka Söders Maskinservice samt Scania i Oskarshamn. Syftet är att lära känna länets näringsliv ytterligare, men även att länets företagare ska lära känna landshövdingen.

Hdg3mbbxdeb5bafmeitj

Kärnkraftskommunerna betonar vikten av slutförvarsfrågans fortsatta hantering och beslutsprocessen

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2018 19:07 CEST

Kärnkraftskommunernas styrelse har beslutat att skriva till riksdagen, regeringen och miljödepartementet rörande vikten av slutförvarsfrågans fortsatta hantering och beslutsprocessen.

Wcjrpg5iedmqluyeqwa1

Nätverket för starka industrikommuner har träffat Tillväxtverkets generaldirektör

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2018 18:43 CEST

Nätverket Svenska Industrikommuner har vid sitt möte i Gislaved den 4-5 april bland annat sammanträffat med Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf för en dialog om industrins omstrukturering och tillväxtverkets roll i sammanhanget. Behovet av regelförenkling eftersom många företagare upplever att det blir fler och krångliga regler hela tiden, som hindrar tillväxt. .

Mu25goam9qnk7kfddojf
Nbg2prpefv30i9s1r3rs

Linköpings universitet och Oskarshamns kommun signerar ett intentionsavtal

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 15:08 CET

Måndagen den 5 mars signerar ledningarna vid Linköpings universitet och Oskarshamns kommun ett intentionsavtal. Vi välkomnar er därför till Oskarshamn och Nova för att bevittna händelsen.

Okitx5xf0bfog8ppdzoi
Nbg2prpefv30i9s1r3rs

20 år av kunskap och utveckling på Nova!

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 13:33 CET

Visste du att Nova genom åren bland annat har varit med och utbildat 170 drifttekniker, 90 lärare, 80 sjuksköterskor och 20 poliser? Atrinova har utvärderat 190 affärsidéer och har idag 21 projekt som det arbetas aktivt med. Nova har också varit värd för drygt 60 forsknings- och utvecklingsprojekt som har bidragit till att sätta Äspölaboratoriet på världskartan.

L03vzj5supxdbgmlgykp
Nbg2prpefv30i9s1r3rs

The Underground Space Challenge - vetenskaplig konferens i Oskarshamn för att diskutera vetenskapliga och tekniska utmaningar inom underjordsverksamhet

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 14:59 CET

Under två dagar, den 12-13 februari, samlas svenska och internationella representanter från akademin, forskningsinstitut och näringsliv för att diskutera hur Äspölaboratoriet i Oskarshamn kan användas för att lösa de utmaningar som finns inom modern underjordsverksamhet, från byggande av tunnlar, utvinning av geoenergi och användningen av autonoma fordon till sanering av förorenad mark.

Xuurv4xwqhm8kuw9rpka
Nbg2prpefv30i9s1r3rs Edo7um1tfbhun15dvdpv

​Storslam för Nova i årets ansökningsomgång gällande yrkeshögskoleutbildning!

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2018 11:59 CET

Efter att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) idag meddelat vilka ansökningar som beviljats statsbidrag, står det klart att Nova fått klartecken för tre utbildningar. Det gäller nya utbildningsomgångar till Produktionsteknik och Specialistundersköterska – äldre samt en helt ny utbildning till Stödpedagog som ges i samarbete med Jönköping University.

U44cth6dnzfwfynngl5f
Nbg2prpefv30i9s1r3rs

​Oskarshamnsföretaget Ekoladies AB, tar ett stort steg in i foderbranschen genom generalagenturen på Höveler och medverkar nu på Stockholm Horse Show

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 10:00 CET

Ekoladies AB har tagit fram en grundmineralblandning för hästar med varumärket ”Activ Mineral”. Produkten är sammansatt efter skandinaviska förhållanden där hästarnas långsiktiga hälsa och maximala prestationsförmåga står i fokus. Från och med hösten 2017 är de även återförsäljare på svenska marknaden av Höveler – Tysklands ledande fodertillverkare och sponsor av Tysklands hästlandslag.

Ljcjdsczklzjtzybnwvh
Nbg2prpefv30i9s1r3rs

​Flytande hybrida biokraftverk - Oskarshamnsföretag inom bioteknologi nyemitterar!

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 10:12 CET

Ett av företagen i Atrinova Affärsutvecklings inkubator - Bio Energy Plants International AB i Oskarshamn går nu ut med en semiriktad nyemission på 15 MSEK. Antalet aktier är 25 000 och representerar 20 % av bolaget.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationskoordinator
 • Nova - Utbildning FoU & Affärsutveckling
 • nreechristsuehovxjbrxbinsweazudne.strowam@lpidrmxaldoroskarstzqihamnaf.sdtwftte
 • 0491 - 76 42 90
Ansvarar för Novas kommunikation

 • Presskontakt
 • Informationssamordnare för saneringen av Oskarshamns hamnbassäng
 • anna.kinch@oskarshamn.se
 • 0491-76 42 78

 • Presskontakt
 • Marknadschef
 • Marknadsföring, varumärkesfrågor, sponsring, evenemang, turism och internationella frågor
 • tegrmxwmd.mvgjlindquist@osgpwmqmkaqmrscnhawbprplmn.se
 • 0491-764286

 • Presskontakt
 • Beställarombud för Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng
 • bodil.liedbergjonsson@oskarshamn.se
 • 0491- 764742

Om Oskarshamn kommun

"Oskarshamn- ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet" - Projekt sanering av Oskarshamns hamnbassäng

I Oskarshamn finns det mycket energi, både i våra duktiga företag och hos föreningar och människor. Kommunen anses av många som motorn i Kalmar län genom sitt starka näringsliv. Oskarshamns kommun ligger vid Smålandskusten, en ljus och varm trakt i östra Sverige. Vi finns i ett av Europas mest intressanta tillväxtområden med närheten till Östersjöregionens marknader. Oskarshamn har en av Ostkustens bästa hamnar med färjetrafik till Gotland året runt och till Öland sommartid. En färjeför-bindelse till Baltikum diskuteras.

Oskarshamns kommun har ett samarbetsavtal om så kallade mervärden med kärnkraftindustrin. Avtalet ger möjligheter som kanske ingen annan kommun i Sverige har genom att det garanterar kommunen värden motsvarande en och en halv miljard i utvecklingssatsningar. Dessa satsningar ska skapa tillväxt som i sin tur genererar skatteintäkter och därmed ger förutsättningar att göra Oskarshamn till en ännu bättre plats att bo och leva på. Mervärdesavtalet har redan och kommer även i framtiden att möjliggöra satsningar och miljardinvesteringar när det gäller stadsutveckling, attraktivt hållbart boende i inre hamnen, stora investeringar vid E22:ans södra och mellersta infarter och områden kring infarterna till Oskarshamn samt planläggning av ny industri- och verksamhetsmark väster om E22 och södra infarten. En kombiterminal för godstransporter på väg och järnväg samt en ny sträckning för riksväg 37/47 mot Jönköping och Växjö är andra exempel på stora framtidsinvesteringar.

Oskarshamn är en genuin industristad med många framgångsrika industrier. Men parallellt sker förändringar. Nya näringar växer fram och möjligheterna till högre utbildning har förbättrats rejält under senare år. Nova Utbildning FoU & Affärsutveckling erbjuder utbildning, forskning och affärsutveckling och har en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen.

Sveriges största miljöprojekt av sitt slag - Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng:

I hamnbassängen finns 1000 ton tungmetaller lagrade. Varje år sprids ca 3 ton zink, 350 kg arsenik och 20 kg kadmium ut från hamnen till Östersjön. Hamnbassängen är en betydande källa för utsläpp till Östersjön. Det stora läckaget påverkar den marina miljön i hela Östersjöområdet. Därför är det extra angeläget att sanera hamnbassängen.

Målet med saneringen är att miljögifter i hamnbassängen inte ska påverka människors hälsa eller den aquatiska miljön menligt. Hamnområdet ska långsiktigt kunna utvecklas i takt med sjöfartens krav och samhällets behov.