Industrikommunerna inleder dialog med näringsdepartementet

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2019 13:36 CEST

Vid Svenska Industrikommunernas senaste möte i Örnsköldsvik togs beslut om att skapa en dialog med näringsdepartementet om innovativa och konkreta lösningar inom fem områden. - SME- företag och ansökningsprocesserna - Infrastruktur - Bristen på kompetent arbetskraft - Regelförenklingar - Innovationsupphandlingar och regionalt samarbete

Stort intresse för Novas utbildningar

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2019 14:32 CEST

​I höst startar rekordmånga utbildningar i Novas regi, och glädjande nog är det många sökande till de flesta utbildningarna med i genomsnitt närmare tre förstahandssökande per utbildningsplats.

​Oskarshamnsföretag nominerat i Venture Cup

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2019 09:48 CEST

Det Oskarshamnsbaserade företaget Solid Web & Digital Tools AB med Magnus Pettersson i spetsen är ett av totalt tio lovande startup-företag i södra Sverige som nominerats till Regionfinal Syd. Solid Web & Digital Tools AB har sedan starten ingått i Atrinova Affärsutvecklings inkubator.

Industrikommunernas möte i Örnsköldsvik 11-12 april

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2019 14:41 CEST

Huvudtemat för industrikommunernas möte var industriella småföretag och deras tillväxtförutsättningar. Vid mötet framkom att industrin fortsatt har stor betydelse för Sverige och välfärden. Industrin skapar även innovationer så landet kan möta stora samhällsutmaningar och industrin skapar förutsättningar för att leva och utvecklas i hela landet och SME-företagen skapar lokala förutsättningar.

KTH och Oskarshamns kommun signerar ny handlingsplan för fortsatt framgångsrikt samarbete

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2019 11:37 CEST

Vid ett möte i Stockholm den 3 april signerade ledningarna för Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Oskarshamns kommun en ny plan för fortsatt samarbete inom om kompetensförsörjning, forskning och regional näringslivsutveckling.

Linköpings universitet stärker affärsutvecklingsarbetet i regionen

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2019 14:00 CEST

Oskarshamns kommun och Linköpings universitet samarbetar sedan 2018 genom ett Intentionsavtal och nu har Linköpings universitet också gått in som medlem i den ideella föreningen Trinova. Trinova arbetar via det helägda bolaget Atrinova Affärsutveckling för att stötta nya, innovativa idéer som kan bidra till regionens tillväxt.

Utbildning av ledamöter och ersättare i de lokala säkerhetsnämnderna och mandatperioden första möte med Kärnkraftkommunernas styrelse

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2019 08:30 CEST

Den 27-29 mars höll Kärnkraftkommunernas samarbetsorganisation, KSO, utbildningsdagar på Ringhals för ledamöter och ersättare i de lokala säkerhetsnämnderna. Utbildningen hålls efter varje valår. Parallellt med utbildningen hade även styrelsen för KSO sitt första styrelsemöte i den nya mandatperioden.

Positivt med anställning av en projektledare för O-Ringen Smålandskusten 2022

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2019 13:40 CET

Som värdkommun vill Oskarshamns kommun först och främst gratulera Linda Tufvesson till ett spännande jobb och förmånen att få leda projektorganisationenför det största evenemanget av sitt slag i Sydöstra Sverige någonsin. O-Ringen Smålandskusten 2022 kommer inte bara att ha positiv betydelse och effekt för Oskarshamns kommun/destinationen utan hela regionen.

Arrangören av O-Ringen Smålandskusten 2022, O-Ringen AB, har anställt Linda Tufvesson som projektledare för tävlingen från och med 1 oktober i år

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) gläds åt beslutet och önskar Linda lycka till och noterar att det är första gången det blir en kvinna som utses till projektledare i O-Ringens över 50- åriga historia. Samtidigt hälsar han Linda välkommen till Stadshuset då ett nära samarbete med Oskarshamns kommun och de olika förvaltningarna är centralt i sammanhanget, men även samarbetet med framför allt SOK Viljan och övrigt föreningsliv, näringslivet, Attraktiva Oskarshamn AB och Region Kalmar län.

 Erfarenhetsmässigt så är den turismekonomiska effekten av O-Ringen cirka 120 miljoner kronor. Detta blir därmed en rejäl boost för ekonomin och marknads- föringen av kommunen och hela regionen.

Marknadschef Ted Lindquist delar Andreas Erlandssons glädje och pekar på vikten av att nu ta tillvara det positiva som O-Ringen kommer att innebära inte bara turism- ekonomiskt och marknadsmässigt utan på alla sätt både innan, under och efter tävlingen.

Den 9 april 2018 togs det formella beslutet i kommunfullmäktige i Oskarshamn avseende ett så kallat Värdkommunavtal mellan Oskarshamns kommun och arrangören O-Ringen AB när det gäller tävlingen O-ringen Smålandskusten 2022.

Arrangören av O-Ringen Smålandskusten 2022, O-Ringen AB, har anställt Linda Tufvesson som projektledare för tävlingen från och med 1 oktober i år. Som värdkommun vill Oskarshamns kommun först och främst gratulera Linda Tufvesson nä hon nu ska leda det största evenemanget av sitt slag i sydöstra Sverige någonsin.

Läs vidare »

Full pott till Nova!

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2019 12:20 CET

Efter att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) idag meddelat vilka ansökningar som beviljats statsbidrag, står det klart att Nova fått två av två ansökningar beviljade. Det gäller nya utbildningsomgångar av utbildningen Tandsköterska samt en omarbetad utbildning till Drifttekniker/Processoperatör.

EU-ansökan med fokus på kärnteknisk säkerhet runt Östersjön

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 07:00 CET

Oskarshamns kommun medverkar via Nova i en EU-ansökan inom Euratom programmet. Syftet med ansökan är att ta fram program för utbildning och träning för att upprätthålla och bredda kärnteknisk kompetens med fokus på kärnteknisk säkerhet.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationskoordinator
 • Nova - Utbildning FoU & Affärsutveckling
 • chyerierstauinlke.zrstryrovwm@aoosvwkakxrseaharnmnub.sypemu
 • 0491 - 76 42 90
Ansvarar för Novas kommunikation

 • Presskontakt
 • Informationssamordnare för saneringen av Oskarshamns hamnbassäng
 • anafnaka.knyineichdo@ovvskhwarctshnoamxnn.gmsewm
 • 0491-76 42 78

 • Presskontakt
 • Marknadschef
 • Marknadsföring, varumärkesfrågor, sponsring, evenemang, turism och internationella frågor
 • teevd.ydlidrndmzquxlisjgt@xkosgnkafjrsjghaeumnpt.soeeez
 • 0491-764286

 • Presskontakt
 • Beställarombud för Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng
 • bojqdidvl.fjliuaedribefkrgacjotrnsgesoaln@xyoszmkatirsaqharemnuw.sjvebo
 • 0491- 764742

Om Oskarshamn kommun

"Oskarshamn- ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet" - Projekt sanering av Oskarshamns hamnbassäng

I Oskarshamn finns det mycket energi, både i våra duktiga företag och hos föreningar och människor. Kommunen anses av många som motorn i Kalmar län genom sitt starka näringsliv. Oskarshamns kommun ligger vid Smålandskusten, en ljus och varm trakt i östra Sverige. Vi finns i ett av Europas mest intressanta tillväxtområden med närheten till Östersjöregionens marknader. Oskarshamn har en av Ostkustens bästa hamnar med färjetrafik till Gotland året runt och till Öland sommartid. En färjeför-bindelse till Baltikum diskuteras.

Oskarshamns kommun har ett samarbetsavtal om så kallade mervärden med kärnkraftindustrin. Avtalet ger möjligheter som kanske ingen annan kommun i Sverige har genom att det garanterar kommunen värden motsvarande en och en halv miljard i utvecklingssatsningar. Dessa satsningar ska skapa tillväxt som i sin tur genererar skatteintäkter och därmed ger förutsättningar att göra Oskarshamn till en ännu bättre plats att bo och leva på. Mervärdesavtalet har redan och kommer även i framtiden att möjliggöra satsningar och miljardinvesteringar när det gäller stadsutveckling, attraktivt hållbart boende i inre hamnen, stora investeringar vid E22:ans södra och mellersta infarter och områden kring infarterna till Oskarshamn samt planläggning av ny industri- och verksamhetsmark väster om E22 och södra infarten. En kombiterminal för godstransporter på väg och järnväg samt en ny sträckning för riksväg 37/47 mot Jönköping och Växjö är andra exempel på stora framtidsinvesteringar.

Oskarshamn är en genuin industristad med många framgångsrika industrier. Men parallellt sker förändringar. Nya näringar växer fram och möjligheterna till högre utbildning har förbättrats rejält under senare år. Nova Utbildning FoU & Affärsutveckling erbjuder utbildning, forskning och affärsutveckling och har en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen.

Sveriges största miljöprojekt av sitt slag - Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng:

I hamnbassängen finns 1000 ton tungmetaller lagrade. Varje år sprids ca 3 ton zink, 350 kg arsenik och 20 kg kadmium ut från hamnen till Östersjön. Hamnbassängen är en betydande källa för utsläpp till Östersjön. Det stora läckaget påverkar den marina miljön i hela Östersjöområdet. Därför är det extra angeläget att sanera hamnbassängen.

Målet med saneringen är att miljögifter i hamnbassängen inte ska påverka människors hälsa eller den aquatiska miljön menligt. Hamnområdet ska långsiktigt kunna utvecklas i takt med sjöfartens krav och samhällets behov.