Okitx5xf0bfog8ppdzoi
Sknh0ipkrjnm6ecipvam

20 år av kunskap och utveckling på Nova!

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 13:33 CET

Visste du att Nova genom åren bland annat har varit med och utbildat 170 drifttekniker, 90 lärare, 80 sjuksköterskor och 20 poliser? Atrinova har utvärderat 190 affärsidéer och har idag 21 projekt som det arbetas aktivt med. Nova har också varit värd för drygt 60 forsknings- och utvecklingsprojekt som har bidragit till att sätta Äspölaboratoriet på världskartan.

L03vzj5supxdbgmlgykp
Sknh0ipkrjnm6ecipvam

The Underground Space Challenge - vetenskaplig konferens i Oskarshamn för att diskutera vetenskapliga och tekniska utmaningar inom underjordsverksamhet

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 14:59 CET

Under två dagar, den 12-13 februari, samlas svenska och internationella representanter från akademin, forskningsinstitut och näringsliv för att diskutera hur Äspölaboratoriet i Oskarshamn kan användas för att lösa de utmaningar som finns inom modern underjordsverksamhet, från byggande av tunnlar, utvinning av geoenergi och användningen av autonoma fordon till sanering av förorenad mark.

Xuurv4xwqhm8kuw9rpka
Sknh0ipkrjnm6ecipvam Tzw56w8my8edujnmexfo

​Storslam för Nova i årets ansökningsomgång gällande yrkeshögskoleutbildning!

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2018 11:59 CET

Efter att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) idag meddelat vilka ansökningar som beviljats statsbidrag, står det klart att Nova fått klartecken för tre utbildningar. Det gäller nya utbildningsomgångar till Produktionsteknik och Specialistundersköterska – äldre samt en helt ny utbildning till Stödpedagog som ges i samarbete med Jönköping University.

U44cth6dnzfwfynngl5f
Sknh0ipkrjnm6ecipvam

​Oskarshamnsföretaget Ekoladies AB, tar ett stort steg in i foderbranschen genom generalagenturen på Höveler och medverkar nu på Stockholm Horse Show

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 10:00 CET

Ekoladies AB har tagit fram en grundmineralblandning för hästar med varumärket ”Activ Mineral”. Produkten är sammansatt efter skandinaviska förhållanden där hästarnas långsiktiga hälsa och maximala prestationsförmåga står i fokus. Från och med hösten 2017 är de även återförsäljare på svenska marknaden av Höveler – Tysklands ledande fodertillverkare och sponsor av Tysklands hästlandslag.

Ljcjdsczklzjtzybnwvh
Sknh0ipkrjnm6ecipvam

​Flytande hybrida biokraftverk - Oskarshamnsföretag inom bioteknologi nyemitterar!

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 10:12 CET

Ett av företagen i Atrinova Affärsutvecklings inkubator - Bio Energy Plants International AB i Oskarshamn går nu ut med en semiriktad nyemission på 15 MSEK. Antalet aktier är 25 000 och representerar 20 % av bolaget.

H3cbkljxxb0s0etrsfi4
Sknh0ipkrjnm6ecipvam

Vetenskapsrådet satsar på forskare med anknytning till Oskarshamn och Äspölaboratoriet

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 10:00 CET

Forskaren Henrik Drake vid Linnéuniversitetet har i stor konkurrens tilldelats medel från Vetenskapsrådet för sitt forskningsprojekt om metangasproduktion av mikroorganismer i urberget. Projektet bygger på studier som Henrik tidigare har bedrivit vid Äspölaboratoriet i Oskarshamn.

Auwb1tfa7mwqej3k9102

Följ med ombord på säsongens sista muddringstur med Pinta i Oskarshamns hamnbassäng

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 14:25 CET

Torsdagen den 9 november gör mudderverket Pinta säsongens sista muddring i Oskarshamns hamnbassäng. Vi välkomnar er därför ombord på Pinta för att ge er möjligheten att få information om hamnsaneringen samt att på nära håll se hur muddringsarbetet går till. Anmälan görs till anna.kinch@oskarshamn.se senast 7 november. Läs mer om projektet på www.renhamn.se

Jiy1462dpx6h5r9yefks
Sknh0ipkrjnm6ecipvam

​Internationellt kunskapsutbyte med fokus på kärnkraft och kärnbränslecykeln

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 10:45 CEST

Allt fler kommer till Oskarshamn för att inspireras av hur man arbetar med kunskap, samhällsengagemang och information runt frågor som berör kärnkraft. Under de tre senarste åren har man inom EU-projektet BRILLIANT (Baltic Region Initiative for Long Lasting Innovative Nuclear Technologies) genomfört flera uppskattade studiebesök.

Iqp2vecdb68zeou3bil3
Sknh0ipkrjnm6ecipvam

​Samverkan för fler innovativa idéer och företag i regionen

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 13:16 CEST

Nu går Elajo Invest AB in i samarbetsplattformen kring Atrinova Affärsutveckling. Syftet är att stötta nya innovativa idéer som kan utvecklas till nya företag eller ge tillväxt i befintliga företag i regionen.

Lvry9ac8vk6lojp9oi8z
Sknh0ipkrjnm6ecipvam

Många studerande på Nova i höst

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 12:08 CEST

Nu har höstens utbildningar och kurser startat på Nova, med ovanligt många studerande. Värt att notera är att drygt 4 av 10 kommer från orter utanför Oskarshamn.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationskoordinator
 • Nova - Utbildning FoU & Affärsutveckling
 • hxchristinive.wzstroelm@bhoskamyyhrshamn.sdaqee
 • 0491 - 76 42 90
Ansvarar för Novas kommunikation

 • Presskontakt
 • Informationssamordnare för saneringen av Oskarshamns hamnbassäng
 • rmangocjna.kinch@oskarshamicn.se
 • 0491-76 42 78

 • Presskontakt
 • Marknadschef
 • Marknadsföring, varumärkesfrågor, sponsring, evenemang, turism och internationella frågor
 • kdteyzd.tiotejlindquxhist@oskarshamnde.se
 • 0491-764286

 • Presskontakt
 • Beställarombud för Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng
 • bomldiuqppl.ogliedbfbeborgxczsnfjonssowirzwdpjqdn@osuekarsharxmnrjrjdhfnpewrhw.se
 • 0491- 764742

Om Oskarshamn kommun

"Oskarshamn- ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet" - Projekt sanering av Oskarshamns hamnbassäng

I Oskarshamn finns det mycket energi, både i våra duktiga företag och hos föreningar och människor. Kommunen anses av många som motorn i Kalmar län genom sitt starka näringsliv. Oskarshamns kommun ligger vid Smålandskusten, en ljus och varm trakt i östra Sverige. Vi finns i ett av Europas mest intressanta tillväxtområden med närheten till Östersjöregionens marknader. Oskarshamn har en av Ostkustens bästa hamnar med färjetrafik till Gotland året runt och till Öland sommartid. En färjeför-bindelse till Baltikum diskuteras.

Oskarshamns kommun har ett samarbetsavtal om så kallade mervärden med kärnkraftindustrin. Avtalet ger möjligheter som kanske ingen annan kommun i Sverige har genom att det garanterar kommunen värden motsvarande en och en halv miljard i utvecklingssatsningar. Dessa satsningar ska skapa tillväxt som i sin tur genererar skatteintäkter och därmed ger förutsättningar att göra Oskarshamn till en ännu bättre plats att bo och leva på. Mervärdesavtalet har redan och kommer även i framtiden att möjliggöra satsningar och miljardinvesteringar när det gäller stadsutveckling, attraktivt hållbart boende i inre hamnen, stora investeringar vid E22:ans södra och mellersta infarter och områden kring infarterna till Oskarshamn samt planläggning av ny industri- och verksamhetsmark väster om E22 och södra infarten. En kombiterminal för godstransporter på väg och järnväg samt en ny sträckning för riksväg 37/47 mot Jönköping och Växjö är andra exempel på stora framtidsinvesteringar.

Oskarshamn är en genuin industristad med många framgångsrika industrier. Men parallellt sker förändringar. Nya näringar växer fram och möjligheterna till högre utbildning har förbättrats rejält under senare år. Nova Utbildning FoU & Affärsutveckling erbjuder utbildning, forskning och affärsutveckling och har en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen.

Sveriges största miljöprojekt av sitt slag - Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng:

I hamnbassängen finns 1000 ton tungmetaller lagrade. Varje år sprids ca 3 ton zink, 350 kg arsenik och 20 kg kadmium ut från hamnen till Östersjön. Hamnbassängen är en betydande källa för utsläpp till Östersjön. Det stora läckaget påverkar den marina miljön i hela Östersjöområdet. Därför är det extra angeläget att sanera hamnbassängen.

Målet med saneringen är att miljögifter i hamnbassängen inte ska påverka människors hälsa eller den aquatiska miljön menligt. Hamnområdet ska långsiktigt kunna utvecklas i takt med sjöfartens krav och samhällets behov.