Samverkan mellan universitet och kommun leder till Karriärdag för gymnasieungdomar

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 11:07 CET

Den 13 november genomför Nova tillsammans med Oscarsgymnasiet och Linköpings Universitet Karriärdagen, inom ramen för forskningsprojektet FunMat II. Det är en dag när eleverna erbjuds träffa företag och studenter från Linköpings universitet samt lyssna till berättelser om karriär och studentliv.

Inbjudan till informationsmöte 1 september – ökat buller inom området när gästhamnen muddras

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 10:30 CEST

Den 1 september inleds muddringen av inre hamnen. Detta medför en ökad aktivitet inom området. Trafiken för småbåtar stängs av i inre hamnen. Båtar till gästhamnen hänvisas till Ernemars småbåtshamn. Båtar som har en permanent plats får en tillfällig brygga vid Badholmen. Gotlandsfärjan går enligt tidtabell. Välkommen på informationsmöte den 1/9 kl.10.30 på Seglarhyllan i Oskarshamn.

​Samarbete över kommungränserna stärker näringslivet!

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 11:05 CEST

Nya samarbetsformer ser dagens ljus när två av medlemmarna i Atrinova Affärsutveckling, Scania i Oskarshamn och Additivt Teknikcenter/Hultsfreds kommun, påbörjar en gemensam satsning inom additiv teknik. Utbildningsinsatser och tillverkning av föremål står på agendan.

Kärnbränslecykeln lockar internationella studenter till Oskarshamn!

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 09:15 CEST

För sjätte sommaren i rad anordnas kursen ”Geological Storage of Nuclear Spent Fuel” (Geologiskt slutförvar av använt kärnbränsle) i Oskarshamn. Söktrycket är fortsatt mycket högt. I år antas 44 studenter från inte mindre än 16 olika länder, t.ex. Kina, Frankrike, Sydkorea, Spanien och Italien. Intresset i Kina är fortsatt stort, i år kommer 15 kinesiska studenter.

​Examensdags för Nova-studenter!

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 08:58 CEST

Onsdagen den 30 maj samlas ett 90-personer för att delta i examensceremonin för 35 studenter som nu avslutar sina utbildningar vid Nova efter två respektive tre års studier. Vi firar dem som läst Drifttekniker kraft- och processindustri, Specialistundersköterska - äldre samt Sjuksköterskeprogrammet.

Välkomna till Hamnens dag den 27 maj!

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 09:05 CEST

Den 27 maj kl.11.00-14.00 är du välkommen till Hamnens dag i Oskarshamn. Smålandshamnar bjuder på kaffe i Hamnens Hus. Hamnsaneringsprojektets miljökontrollanter visar hur de mäter grumling i hamnen och svarar på frågor om saneringen. Träffa också Envisan, Destination Gotland, Blåljus, Lotsarna, Sjöräddningen, Off Shore Trash-Tiki . Seglarhyllan håller serveringen öppen.

​Landshövdingen besöker industrier i Oskarshamns kommun

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 10:00 CEST

Fredagen den 4 maj kommer landshövding Thomas Carlzon att besöka Söders Maskinservice samt Scania i Oskarshamn. Syftet är att lära känna länets näringsliv ytterligare, men även att länets företagare ska lära känna landshövdingen.

Kärnkraftskommunerna betonar vikten av slutförvarsfrågans fortsatta hantering och beslutsprocessen

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2018 19:07 CEST

Kärnkraftskommunernas styrelse har beslutat att skriva till riksdagen, regeringen och miljödepartementet rörande vikten av slutförvarsfrågans fortsatta hantering och beslutsprocessen.

Nätverket för starka industrikommuner har träffat Tillväxtverkets generaldirektör

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2018 18:43 CEST

Nätverket Svenska Industrikommuner har vid sitt möte i Gislaved den 4-5 april bland annat sammanträffat med Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf för en dialog om industrins omstrukturering och tillväxtverkets roll i sammanhanget. Behovet av regelförenkling eftersom många företagare upplever att det blir fler och krångliga regler hela tiden, som hindrar tillväxt. .

Linköpings universitet och Oskarshamns kommun signerar ett intentionsavtal

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 15:08 CET

Måndagen den 5 mars signerar ledningarna vid Linköpings universitet och Oskarshamns kommun ett intentionsavtal. Vi välkomnar er därför till Oskarshamn och Nova för att bevittna händelsen.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationskoordinator
 • Nova - Utbildning FoU & Affärsutveckling
 • chfxrilostaointue.xistqrrovrm@rvosahkaxtrsadhabcmnfv.sxpeuh
 • 0491 - 76 42 90
Ansvarar för Novas kommunikation

 • Presskontakt
 • Informationssamordnare för saneringen av Oskarshamns hamnbassäng
 • anrwnaca.kwfindtchuf@ocvskzfarrlshxnamamn.ylserv
 • 0491-76 42 78

 • Presskontakt
 • Marknadschef
 • Marknadsföring, varumärkesfrågor, sponsring, evenemang, turism och internationella frågor
 • teksd.hwlikfndbwqudtissat@waosjjkaglrsbehauzmnui.shfesl
 • 0491-764286

 • Presskontakt
 • Beställarombud för Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng
 • bosjdipxl.fpliacedqubeyzrgqrjozwnsxqsoyqn@mooshdkajarsrrhaxamnit.slkein
 • 0491- 764742

Om Oskarshamn kommun

"Oskarshamn- ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet" - Projekt sanering av Oskarshamns hamnbassäng

I Oskarshamn finns det mycket energi, både i våra duktiga företag och hos föreningar och människor. Kommunen anses av många som motorn i Kalmar län genom sitt starka näringsliv. Oskarshamns kommun ligger vid Smålandskusten, en ljus och varm trakt i östra Sverige. Vi finns i ett av Europas mest intressanta tillväxtområden med närheten till Östersjöregionens marknader. Oskarshamn har en av Ostkustens bästa hamnar med färjetrafik till Gotland året runt och till Öland sommartid. En färjeför-bindelse till Baltikum diskuteras.

Oskarshamns kommun har ett samarbetsavtal om så kallade mervärden med kärnkraftindustrin. Avtalet ger möjligheter som kanske ingen annan kommun i Sverige har genom att det garanterar kommunen värden motsvarande en och en halv miljard i utvecklingssatsningar. Dessa satsningar ska skapa tillväxt som i sin tur genererar skatteintäkter och därmed ger förutsättningar att göra Oskarshamn till en ännu bättre plats att bo och leva på. Mervärdesavtalet har redan och kommer även i framtiden att möjliggöra satsningar och miljardinvesteringar när det gäller stadsutveckling, attraktivt hållbart boende i inre hamnen, stora investeringar vid E22:ans södra och mellersta infarter och områden kring infarterna till Oskarshamn samt planläggning av ny industri- och verksamhetsmark väster om E22 och södra infarten. En kombiterminal för godstransporter på väg och järnväg samt en ny sträckning för riksväg 37/47 mot Jönköping och Växjö är andra exempel på stora framtidsinvesteringar.

Oskarshamn är en genuin industristad med många framgångsrika industrier. Men parallellt sker förändringar. Nya näringar växer fram och möjligheterna till högre utbildning har förbättrats rejält under senare år. Nova Utbildning FoU & Affärsutveckling erbjuder utbildning, forskning och affärsutveckling och har en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen.

Sveriges största miljöprojekt av sitt slag - Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng:

I hamnbassängen finns 1000 ton tungmetaller lagrade. Varje år sprids ca 3 ton zink, 350 kg arsenik och 20 kg kadmium ut från hamnen till Östersjön. Hamnbassängen är en betydande källa för utsläpp till Östersjön. Det stora läckaget påverkar den marina miljön i hela Östersjöområdet. Därför är det extra angeläget att sanera hamnbassängen.

Målet med saneringen är att miljögifter i hamnbassängen inte ska påverka människors hälsa eller den aquatiska miljön menligt. Hamnområdet ska långsiktigt kunna utvecklas i takt med sjöfartens krav och samhällets behov.