Skip to main content

Viktigt steg i arbetet för Oslo-Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 11:10 CET

Källa: Trafikverket

Under hösten har Trafikverket jobbat med en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för stråket Stockholm-Oslo. Idag har Trafikverket publicerat den första delrapporten. Hela ÅVSen ska vara klar under hösten 2017. ÅVSen är det första formella steget i planprocessen som i slutändan kan resultera i bättre infrastruktur och tågförbindelser mellan Stockholm och Oslo.

-Delrapport 1 i arbetet med ÅVSen bekräftar de brister som vi sett under en längre tid men den viktigaste är att den pekar ut en strategi för att komma till rätta med dem, säger Jonas Karlsson, VD för Oslo-Stockholm 2.55 AB.

ÅVSen innehåller två tidsperspektiv. Dels ett kortare perspektiv som handlar om vad man behöver göra fram till 2030 och framförallt vilka förbättringar som behövs i befintliga banor. Den innehåller också ett tidsperspektiv till 2040 där man pekar ut nya kompletterande bansträckningar som behövs.

-Den strategi som finns i ÅVSenv och som tydliggör att alla åtgärder som vidtas, både i ett kort och ett långt perspektiv, ska göras så att de långsiktigt bidrar till målet att förbinda Stockholm och Oslo med en restid på under tre timmar, är otroligt viktig fortsätter Jonas Karlsson.

Nu kommer nästa fas i arbetet där man ska analysera åtgärder och föreslå lösningar. Tanken är att hela rapporten ska vara klar i september/oktober. Sedan är det naturligtvis en lång resa kvar innan alla beslut är fattade och byggen är i gång.

-Jag är imponerad över det arbete som Trafikverket gjort med ÅVSen och det seriösa sätt man drivit processen framåt, avslutar Jonas Karlsson.

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Örebro län och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.