Skip to main content

​Kraftig förbättring av grundskoleelevernas resultat

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2017 15:09 CET

Eleverna i Österåkers grundskolor förbättrar sina resultat. På fyra år har Österåkers kommun klättrat från plats 130 upp till plats 14 i landet. Det visar betygsjämförelsen mellan landets kommuner som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sammanställer varje år.

SKL är en medlemsorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner. Varje år jämför de betygen i årskurs 6 och 9, samt resultaten i nationella proven i årskurs 3, i landets kommuner. Årets jämförelse visar att Österåkers kommun ligger på femte plats i Stockholms län och på fjortonde plats i hela landet. På fyra år har Österåker klättrat från plats 130 upp till plats 14 i landet.

– Det är förstås trevligt att se att våra metodiska satsningar på skolan ger resultat. Det här visar på det enorma arbetet som våra pedagoger, elever och skolledare dagligen gör i våra skolor, säger Kenneth Netterström (M), ordförande i Skolnämnden i Österåkers kommun.

– Jag gläds verkligen åt den här positiva trenden i våra grundskolor. Vi kommer att fördjupa vårt intensiva arbete för att nå målsättningen om att Österåker ska bli länets bästa skolkommun, säger Staffan Erlandsson, skoldirektör i Österåkers kommun.

Österåker arbetar för att bli länets bästa skolkommun, genom att följa upp och förbättra kvaliteten i skolan. Bland annat genomförs kundundersökningar och uppföljning av till exempel betygsresultat och personalens utbildning. Genom Pedagogcentrum får rektorer och pedagoger stöd och kompetensutveckling, och elever utveckling genom digitalisering och satsningar inom matematik, programmering, läsande och skrivande. Särskilda satsningar görs också på elever med särskilda behov och på elever med särskild begåvning.

Läs mer om jämförelsen mellan kommuners grundskola på SKL:s webbplats.

Kontaktpersoner:

Kenneth Netterström(M), ordförande i Skolnämnden: 070-782 30 90

Staffan Erlandsson, skoldirektör, 08-540 810 55

Österåker är en naturskön skärgårdskommun i den nordöstra delen av Stockholms län.
Här bor 40 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Centralorten Åkersberga ligger knappt tre mil nordost om Stockholm, eller 30 minuter med bil, buss eller tåg. Österåker erbjuder många möjligheter till en aktiv fritid och härliga boendemiljöer. Visionen är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun till år 2020.