Skip to main content

Kustinspirerade konstverk till centrala Österåkers entré

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2019 17:02 CEST

Från vänster: David Svensson, Matilda Fahlsten och Cecilia Aaro

David Svensson och Aaro Fahlsten är vinnarna av projekttävlingen att konstnärligt gestalta en ny entré till centrala Åkersberga, Kanalstaden, Österskär och skärgården. Den 27 juni inleddes det konstnärliga uppdraget och trafiklösningen beräknas vara klar under våren 2020.

I november 2018 utlyste Österåkers kommun en projekttävling där professionella konstnärer och konstnärsteam hade möjlighet att vinna uppdraget att utforma en ny entré till centrala Österåker. Tävlingen utlystes i samband med att Roslagsbanan rustas för framtiden och att det byggs en helt ny planskild korsning som ersätter spåröverfarten vid Båthamnsvägen.

– Skapandet av en ny entré till centrala Österåker gör att gestaltningen av trafikplatsen får extra stor betydelse, säger Maria Ulvsgärd, stadsarkitekt och bygglovschef.

David Svensson har tilldelats huvuduppdraget och gestaltning av en ny bromynning medan Aaro Fahlsten har fått i uppdrag att smycka två rondeller. Svenssons verk Lightscape har inspirerats av nordens ljus och kuster vilket han har knutit ihop med Österåkers placering vid Östersjön, där land möter hav. Aaro Fahlsten har även med sitt verk relaterat till Österåkers läge vid kust och sjö med ett tema kring speglingar och symmetrier i vatten och växtlighet. Samtliga konstverk är integrerade både i miljön och i arkitekturen samtidigt som de ger ett välkomnande och identitetsskapande intryck för besökare och boende.

I samband med projekttävlingens skisstart arrangerades en trygghetsvandring vid Båthamnsvägen av Topia arkitekter.

– Att utsmyckningen av den nya trafikplatsen kommer innefatta ljussättning bidrar till att skapa en tryggare passage under dygnets mörka timmar, säger Anna Corbett, bibliotek- och kulturchef.

Projektet är ett samarbete mellan Stockholms lokaltrafik och Österåkers kommun, där kommunen står som huvudman och kommande ägare och förvaltare av konstverken.

Mer information

Mer information om Båthamnsvägens ersättning, juryns utlåtande och konstverken finner du på österåker.se.

Kontaktpersoner

Maria Ulvsgärd, stadsarkitekt och bygglovschef, 073-6443658, maria.ulvsgard@osteraker.se

Maria Söderlund, konsthandläggare och kultursekreterare, 073-6634383, maria.soderlund@osteraker.se

Åsa-Viktoria Wihlborg, konststrateg och projektets konstkonsult, 070-7385339, asa-viktoria.wihlborg@osteraker.se

Österåker är en naturskön skärgårdskommun med ett rikt fritidsliv i den nordöstra delen av Stockholms län. Här bor fler än 45 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Centralorten Åkersberga ligger knappt tre mil från Stockholm, eller 30 minuter med bil, buss eller tåg. Österåker erbjuder många möjligheter till en aktiv fritid och härliga boendemiljöer. Visionen är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun.