Skip to main content

Matematiksatsning ger resultat

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2015 12:56 CEST

Österåkers kommuns satsning på matematik ser nu ut att ge resultat. I en årlig undersökning av grundskolan som görs av Sveriges kommuner och landsting, SKL, placerar sig Österåker på plats 67 av landets 290 kommuner när det gäller slutbetyg i matematik.

– Detta tyder, enligt min mening, på att den metodiska och systematiska satsning som gjorts på matematik tillsammans med alla våra goda medarbetares insatser har gett resultat. Det visar också att den modell som använts har varit verksam och det nu finns anledning att se om den kan användas för andra ämnen, säger Kenneth Netterström (M), ordförande i Skolnämnden.

Sedan 2012 har Österåkers kommun satsat på att förbättra skolelevernas resultat i matematik genom att utveckla undervisningen, samt styrningen och ledningen av skolverksamheten. Bland annat har en matematikutvecklare och flera förstelärare i matematik anställts. Över 100 matematiklärare i kommunen har fått gå en ettårig vidareutbildning – matematiklyftet. Skolelevernas matematikkunskaper följs upp kontinuerligt på ett strukturerat sätt. Varje termin får alla elever göra ett test och rektorerna följer upp resultaten.

Österåkers kommun arbetar också med att sprida goda exempel mellan skolorna
i kommunen genom ett aktivt och levande nätverk med såväl kommunala som fristående skolor. För att förbättra styrningen och ledningen av matematikverk-samheten deltar kommunen också i ett nationellt projekt som drivs av SKL. I projektet deltar flera av kommunens lärare, rektorer, förvaltningschefer och förtroendevalda.

Resultatet ingår i en undersökning som SKL gör varje år av landets grundskolor. Sammantaget visar undersökningen att kunskapsresultaten i Österåkers kommun förbättrats jämfört med föregående år. Österåker placerar sig på plats 130 jämfört med 188 föregående år. Det genomsnittliga meritvärdet har också ökat från 204,2 till 213,2 poäng. Här placerar sig Österåker på plats 74 av landets 290 kommuner.

– Vi går nu vidare med det så kallade läs- och skrivlyftet där vi också utnyttjar våra erfarenheter från matematiksatsningen med syfte att få ännu bättre skolresultat vid Österåkers skolor, säger Kenneth Netterström.

Kontaktperson:
Kenneth Netterström (M), ordförande Skolnämnden, 070-782 30 90, kenneth.netterstrom@politik.osteraker.se

Österåker är en naturskön skärgårdskommun i den nordöstra delen av Stockholms län.
Här bor 40 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Centralorten Åkersberga ligger knappt tre mil nordost om Stockholm, eller 30 minuter med bil, buss eller tåg. Österåker erbjuder många möjligheter till en aktiv fritid och härliga boendemiljöer. Visionen är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun till år 2020.

 

Bifogade filer

PDF-dokument