Skip to main content

Nya miljömål för ett långsiktigt hållbart samhälle

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 08:55 CEST

Österåkers kommun har antagit nya mål för att utveckla miljöarbetet med syftet att bidra till en hållbar utveckling. Målen riktar sig också till invånare och aktörer i kommunen och ska inspirera till handling samt öka samverkan mellan kommun, föreningar och näringsliv.
Österåkers miljömål, som antogs vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2016, har tagits fram utifrån de nationella miljömålen, lokala förutsättningar och redan prioriterade miljöfrågor. De ska vara ett av flera verktyg för att arbeta mot ett av Österåkers kommuns övergripande mål; att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.
De nya miljömålen blir en del av kommunens verksamhetsplaner och budget i nämnder och styrelser.

– De miljömål vi antagit är en övergripande inriktning för kommunens verksamheter och förbättrar möjligheten till styrning av miljöarbetet samt uppföljningen, säger Michaela Fletcher (M) Kommunstyrelsens ordförande.

Genom beslutet fördelas miljöansvaret i kommunen och det ska följas upp på ett tydligare sätt samt sammanfattas i årsredovisningen. Målen ska revideras varje mandatperiod.

Exempel på Österåkers miljömål:

  • Utsläppen av koldioxid per invånare, ska minska med 50 procent till år 2030 jämfört med 2009.
  • Gång-, cykel- och kollektivtrafik i tätort ska prioriteras i kommunens planering.
  • Risker som barn och ungdomar utsätts för på grund av skadliga ämnen ska minska.
  • Utbyggnaden i skärgården sker på ett varsamt sätt som tillgängliggör kusten och bevarar natur- och kulturvärden.

Kontaktpersoner: 

Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande, 073-644 35 62
Kristina Eriksson, miljöstrateg, 08-540 813 15

Österåker är en naturskön skärgårdskommun i den nordöstra delen av Stockholms län.
Här bor 40 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Centralorten Åkersberga ligger knappt tre mil nordost om Stockholm, eller 30 minuter med bil, buss eller tåg. Österåker erbjuder många möjligheter till en aktiv fritid och härliga boendemiljöer. Visionen är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun till år 2020.

 

Bifogade filer

PDF-dokument