Skip to main content

Österåker befäster sin näringslivsposition

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 12:39 CEST

I Svenskt Näringslivs Företagsklimatsmätning som släpps idag hamnar Österåker på plats 37 av landets 290 kommuner. Trenden med en uppgång har varit stark de senaste åren. År 2010 hade Österåker plats 123, år 2011 plats 100, år 2013 plats 34 och i år plats 37, vilket är en smärre tillbakagång med tre placeringar.

I Stockholms län placerade sig kommunen på plats 12 av länets 26 kommuner. Solna kom på första plats, Sollentuna på andra och Upplands Väsby på tredje.

   – Att det finns goda möjligheter för företag att etablera sig och verka i Österåkers kommun är avgörande. Det skapar både tillväxt och jobb och säkerställer välfärden, säger Michaela Fletcher Sjöman, kommunstyrelsens ordförande. Attityden till företagande blir allt starkare. Satsningar på framför allt fiberutbyggnad har gett Österåker ett lyft på 150 placeringar vad gäller tillgången till goda tele- och IT-kommunikationer sedan 2010. Tillgången till kompetens bedöms som god.

   – Årets resultat är bra men vi strävar hela tiden efter att förbättras. Genom ett systematiskt teamarbete och internutbildning av den personal som handlägger tillstånd och annan myndighetsutövning som berör företagandet, fortsätter vi att arbeta mot högre resultat, säger Lotta Holmgren, näringslivschef.

I Österåkers kommun bygger näringslivsarbetet på en nära dialog mellan politiker, tjänstemän, företag och intresseorganisationer. Kommunen satsar bland annat på företagsbesök, branschmöten, nätverksträffar, information, utbildningar, samt evenemang som näringslivsdagar.

   – Allt kan naturligtvis trimmas och bli ännu något snäpp vassare, säger Michaela Fletcher Sjöman. De insatser som nu görs i infrastrukturen, bland annat ökad framkomlighet på väg 276 samt dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan kommer naturligtvis att ha effekt på företagandet. Just företagens syn på infrastrukturen är ett område där vi stått och stampat i mätningarna på relativt blygsamma nivåer sedan flera år tillbaka. Här har vi klättrat 45 placeringar i servicegrad gentemot företagen sedan 2010, men det finns uppenbart mer att göra även här. Vi behöver också stärka skolans attityder till företagande. Ung företagsamhet bör ingå som ett utbildningsmoment.

Svenskt Näringslivs ranking baserar sig till två tredjedelar på de betyg som totalt 30 800 företagare från landets 290 kommuner ger hemkommunens företagsklimat. Den sista tredjedelen baseras på statistik från Statistiska centralbyrån, SCB och UC.

Österåker är en skärgårdskommun tre mil nordost om Stockholm. Kommunen har drygt 40 000 invånare och företagandet ökar kraftigt. För att nå visionen att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun satsar Österåker kontinuerligt tid och resurser för att möta företagens behov.

Mer information: Läs mer om Svenskt Näringslivs mätning och se hela rankinglistan på www.foretagsklimat.se

Kontaktpersoner: Michaela Fletcher Sjöman (M), Kommunstyrelsens ordförande, 073-644 35 62, michaela.fletcher.sjoman@osteraker.se

Lotta Holmgren, näringslivschef, lotta.holmgren@osteraker.se, 073-625 21 88

Helena Cronberg, kommunikationschef, helena.cronberg@osteraker.se, 073-644 39 62


Österåker är en naturskön skärgårdskommun i den nordöstra delen av Stockholms län.
Här bor 40 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Centralorten Åkersberga ligger knappt tre mil nordost om Stockholm, eller 30 minuter med bil, buss eller tåg. Österåker erbjuder många möjligheter till en aktiv fritid och härliga boendemiljöer. Visionen är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun till år 2020.

 


Bifogade filer

PDF-dokument