Skip to main content

Nu ska VTI ta hänsyn till trängseln

Blogginlägg   •   Feb 15, 2017 09:09 CET

Regeringen har gett Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) fortsatt uppdrag att ta fram och uppdatera kunskapsunderlag om sjö- och luftfartens samhällsekonomiska kostnader. Genom uppdraget ska kunskap om sjöfartens samhällsekonomiska kostnader tas fram.

Som Ostkusthamnar i samverkan tidigare har uppmärksammat råder det brist på kunskap om hur sjöfartens kostnader ska kartläggas. Detta leder ofta till att felaktiga siffror om sjöfartens utsläpp och kostnader rapporteras. Nu har regeringen utökat VTI:s uppdrag att uppdatera kunskapsunderlag och ta fram siffror för bland annat kostnader för olyckor, trängsel, buller, luftföroreningar och klimatpåverkan.

Ostkusthamnar i samverkar välkomnar regeringens initiativ och ser fram emot att korrekta beslutsunderlag och siffror tas fram. Genom uppdraget hoppas vi att prissättningen av transporter blir mer rättvis och effektiv, vilket inte har varit fallet i beräkningarna med nuvarande underlag.

VTI ska delredovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 november 2017 och slutredovisa den 1 november 2018.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera