Skip to main content

Ostkusthamnar i samverkan står bakom sjöfarts- och hamnuppropet

Blogginlägg   •   Jan 31, 2017 10:01 CET

Foto: Svensk sjöfart.

Parterna i initiativet Blå Tillväxt uppmanar alla som på något sätt berörs av sjöfartens höjda avgifter att skriva under deras Sjöfarts- och hamnupprop. Ostkusthamnar i samverkan ställer sig bakom detta initiativ.

Blå Tillväxt är ett initiativ av Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen och Föreningen Svensk Sjöfart för att bland annat implementera tonnageskatt till sjöss. Nu uppmanar man branschens aktörer att skriva under ett upprop.

Sjöfarts- och hamnuppropet uppmanar regeringen att bland annat ta bort vinstkravet på Sjöfartsverket, jämställa sjöfartens isbrytning med vinterväghållning på väg och järnväg samt göra en fördjupad konsekvensanalys av Sjöfartsverkets föreslagna avgiftsmodell.

Ostkusthamnar i samverkan står bakom uppropet, som går att läsa mer om här

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy