Skip to main content

Sveriges nya maritima strategi

Blogginlägg   •   Aug 31, 2015 14:05 CEST

I fredags presenterade infrastrukturminister Anna Johansson den nationella maritima strategin. Platsen för presentationen var Sjöhistoriska museet, och det var en sjöhistorisk händelse som presenterades. Ostkusthamnar i samverkan fanns representerade på plats.

Infrastrukturminister Anna Johansson presenterade en strategi, inte en åtgärdsplan. Detta var hon mycket tydlig med. Strategin ska fungera vägledande i utformandet av konkreta åtgärdsplaner. Detta är bra, under förutsättningen att åtgärderna faktiskt kommer.

Ett av de huvudsakliga målen med strategin är att skapa konkurrenskraftiga maritima näringar, vilket naturligtvis ligger i såväl vårt som samhällets absoluta intresse. Flera av de punkter som presenterades i strategin ligger i linje med de frågor vi drivit under en längre tid.

Bland annat står det i strategin att ”Sverige ska sträva efter att erbjuda det bästa regelverket för sjöfarten i Europa” och att ”… trafikslagen ska konkurrera på så lika villkor som möjligt både nationellt och internationell”. Båda dessa punkter är förutsättningar för att kunna flytta delar transporterna från väg- och järnvägsnäten till sjöfarten samt att bibehålla en stark svensk industri.

Infrastrukturministern är även enig med oss om orsaken till varför det är klokt att flytta delar av transporterna från de hårt belastade väg- och järnvägsnäten till sjöfarten där det finns ledig kapacitet. Det deklareras i strategin att sjöfarten är ett miljöeffektivt sätt att transportera gods, och att en förflyttning till sjöfart bidrar till att minska den totala miljöbelastningen för hela transportsystemet samtidigt som det förbättrar boendemiljön på platser där tung trafik idag passerar. Alla faktorer som motverkar en sådan överflyttning ska identifieras och åtgärdas.

Hur regelverk och handlingsplaner ska se ut och vilka åtgärder som ska vidtas är ännu inte helt fastslaget. Regeringen planerar att ha samråd med berörda parter som får tycka till och komma med sina infallsvinklar. Ostkusthamnar i samverkan välkomnar detta och ser fram emot en inbjudan att diskutera frågan vidare tillsammans med regeringen. 

Läs hela den maritima strategin här. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.