Skip to main content

Regionens företag ger tydliga besked - vi behöver ett öppet Sverige för att klara den globala konkurrensen och kompetensförsörjningen i framtiden

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 09:15 CEST

Pejlingpanelen, Östsvenska Handelskammarens mest engagerade medlemsföretag, har i dagarna gett sina åsikter angående arbetskraftsinvandring. Det är en samlad bild som visar att om vi ska klara konkurrensen och kompetensförsörjningen i framtiden måste Sverige vara ett öppet och välkomnande land för ny arbetskraft.

Medlemmarna tog ställning till frågor som handlade om hur det regionala arbetskraftsutbudet ser ut idag, hur väl man känner till och använder dagens regler om arbetskraftsinvandring och behovet av ett sådant system. 

 - Svaren från enkäten visar att arbetskraftsutbudet i regionen idag är ganska bra och att företagen som regel hittar den kompetens de behöver i regionen, säger Anna Lövheim, näringspolitisk chef på Östsvenska Handelskammaren. Alliansen införde systemet 2008 för att underlätta för arbetskraftsinvandring, men kunskapen om systemet är idag låg bland företagarna. Det är också mycket få av våra medlemmar som använder det, så här behövs ökad kunskap och information, fortsätter Anna. 

Kompetensförsörjning är en av vårt lands stora frågor idag och är avgörande om dagens svenska företag kommer att stanna i landet och om Sverige kan locka till sig fler nyetableringar.

 - Och våra medlemmar ger tydliga besked i frågan. Man vill ha ett så brett arbetskraftsutbud som möjligt och att processer för rekrytering ska vara enkla och snabba. Men det som fascinerar och glädjer mig mest med svaren är att en överväldigande majoritet är emot att begränsa eller ta bort systemet med arbetskraftsinvandring, trots att nästan ingen ännu haft användning för det, säger Anna. 

Vidare visar svaren att öppenhet, fri rörlighet och att varje människa ges möjlighet att skapa sig bästa möjliga framtid är viktigt för företagen.

- Det är en viktig och välkommen signal från våra medlemmar, särskilt i en tid där krafter som vill stänga gränser och ser främlingar som ett hot vädrar morgonluft. Företagen är på det klara med att vi har allt att vinna på öppenhet mot världen och att välkomna de personer som vill flytta till vårt land för att arbeta. Det är en klok inställning både nu och för framtiden, avslutar Anna.

För mer information kontakta 

Anna Lövheim, näringspolitisk chef Östsvenska Handelskammaren,
0766 – 33 69 23, anna.lovheim@east.cci.se


Östsvenska Handelskammaren är en stark röst och livlig mötesplats för det östsvenska näringslivet.
I dialog med våra medlemsföretag påverkar vi beslutsfattare och erbjuder affärsnätverk, tjänster och rådgivning inom affärsutveckling och internationell handel. www.ostsvenskahandelskammaren.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy