Skip to main content

Förpackningen är en miljöresurs, inte en miljöförstörare

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 11:46 CET

På bara tre år har Top Packaging Summit by Packbridge blivit en förpackningskonferens av världsklass. Det står klart efter att de mer än 300 delegaterna lämnat årets konferens, fullmatade med senaste fakta om vad som krävs för att vara en konkurrenskraftig aktör i förpackningens värdekedja i framtiden.

Temat på årets Top Packaging Summit by Packbridge var ”Open Up for Packaging Innovation” och från det att Scott Young från amerikanska Perception Research Services höll det första föredraget till dess att Rainer Kuhn från Print City Alliance 22 talare senare, gav den sista presentationen, fick åhörarna information om vikten av innovation och även den en del praktiska exempel på lyckade projekt. För många blev det även en ögonöppnare. Så här sammanfattade en större varumärkesägare de bägge dagarna:

”Tack för en mycket intressant och fantastisk konferens. Det känns väldigt bra att lyfta blicken lite från vardagsarbetet och ta tid för att lära sig kommande trender. Det är stora ändringar på gång i vår industri just nu och man lämnade konferensen med en stor portion panik när man inser vad man borde haft bättre koll på och kanske redan skulle ha börjat arbeta med.  Vi var mycket imponerade av den höga kvalitén på föreläsningarna som varade från inledningen till allra sista föredraget”.

Ett genomgående intryck från de bägge dagarna är att förpackningarna allt mer blir en produkt i sig, en produkt som kommer att leverera allt mer konsument- och miljönytta i framtiden. Ny teknik öppnar nya möjligheter, förpackningen kommer att spela en viktig roll till exempel i begrepp som Internet of Things, det vill säga där allt runt omkring oss är uppkopplat, och den kommer också att ge helt nya möjligheter  att minska på livsmedelsspillet. Ny teknik är nödvändig i dessa sammanhang. Att ändra konsumenternas beteende bara genom att tala om för dem vad som bör göras, fungerar inte.

Top Packaging Summit by Packbridge blev också avstampet mot förpackningsindustrin och dess kunder för Packbridge storsatsning på öppen innovation. OpenUp är en digital plattform för detta och Johan Mårtensson från Packbridge gav en presentation som pekade på möjligheterna med denna unika satsning som är kostnadsfri för användaren. Intresset från åhörarna var tydligt. OpenUp är ett projekt i samarbete med Livsmedelsakademin. Det pratades en hel del öppen innovation i minglet i pauserna efter Johans presentation, som före sig hade Michael Samson från USA, grundare av crowdSPRING, en välkänd digital plattform som i dag har 150 000 designers från hela världen i sitt nätverk. Framtiden verkar onekligen gå mot ett klimat med större öppenhet i innovationsarbetet.

Det här leder i sin tur till helt nya sätt att arbeta med innovationer ute i företagen. De gamla rutinerna kommer snart att vara passé och helt nya vägar öppnas vilket kräver nytänkande och mod. Det gavs flera exempel på detta under de bägge dagarna.

Ett stort arbete för förpackningsindustrin är att sprida budskapet till allmänheten om att förpackningar är en resurstillgång. Jane Bickerstaffe från brittiska Incpen underströk vikten av detta.

”Vi är inte tillräckligt stolta i vår bransch, vi har ingen anledning att skämmas för det vi gör. Vi måste på alla sätt hjälpas åt att sprida budskapet, och möjligheterna med sociala media ger utmärkta förutsättningar för det”.

Förpackningens image hos den breda allmänheten kan förbättras genom att man visr på den roll den har när det gäller att begränsa spillet av livsmedel. ”Food Waste” är ett begrepp över hela världen. Mängden skulle vara ändå större om inte förpackningarna gjorde sitt jobb effektivt. Samtidigt finns det en hel del att göra för att de ska bli ändå bättre på att skydda sitt innehåll. Forskaren Helén Williams från Karlstad universitet tog upp detta ämne och konstaterade att det är viktigt att räkna ut hur stor betydelse matspillet har i relation till förpackningen.

”Om vi vill minska mängden bröd som slängs, kan vi till exempel göra limporna mindre. Enligt räknemodellen kan en sådan ändring innebära att förpackningsmängden ökar med 20 procent. Brödspillet behöver då minska med en procent för att den totala miljöpåverkan ska minska.
Slängs fem procent mindre bröd inom EU sparar vi årsvis energi motsvarande en hel kärnkraftsreaktor”, säger Helén Williams.

Eef de Ferrante från organisationen AIPIA, Active and Intelligent Packaging Industry Association, tog också upp denna tråd i sitt föredrag. Han visade bland annat hur ny teknik ger oss intelligenta förpackningslösningar som gör det enklare för konsumenten att förstå om ett livsmedel är ätbart eller inte.

Det var inte bara antalet deltagare och kvalitén på föredragshållarna som toppade denna gång. Även utställningen slog ett dramatiskt rekord. Förra året lockade Top Packaging Summit 13 bordsutställare, i år fanns 39 på plats. Flera av dem konstaterade när de packade ihop på kvällen, dag två, att de hade fått oväntat många leads att följa upp.

 Med Top Packaging Summit by Packbridge vill vi lyfta fram viktiga frågor för aktörerna i ekosystemet kring förpackningar och logistik. Responsen från de rekordmånga deltagarna och utställarna är oerhört positiv. Vi är mycket glada över den stora tillströmningen till våra arrangemang. Allra mest gläder vi oss över den uppskattning vi möter från alla besökare. Det ger extra energi inför vår fortsatta resa”, säger Per-Stefan Gersbro, vd för Packbridge 

Datum för Top Packaging Summit by Packbridge2014 är den 22 och 23 oktober.


Packbridge är ett internationellt förpacknings- och logistikkluster som bildades 2010. Vi är ett snabbt växande nätverk för förpackningsindustrin och alla dess intressenter – kunder, leverantörer, forskare och innovatörer. Idén med Packbridge är att skapa en mötesplats som naturligt kopplar samman industri med akademi, forskning med kommersiell tillämpning, och – kanske viktigast – människor med människor.

Packbridge erbjuder medlemmarna tjänster inom utbildning, teknisk och strategisk konsultation, forskning och utveckling och en spännande mix av nätverks- och korsbefruktande aktiviteter. Frukost med Packbridge och Packbridge efter 3 är månatligen återkommande aktiviteter som alltid samlar många deltagare. 

Packbridge har i dag 230 medlemsföretag, vara många internationella.

bo@packbridge.se

07032078163

www.packbridge.se

www.toppackagingsummit.com


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.