Skip to main content

Packbridge tar pulsen på svensk förpackningsindustri för fjärde gången

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 16:19 CET

För fjärde året i rad kan näringslivsklustret Packbridge nu presentera en genomgripande översikt över den svenska förpackningsindustri och dess utveckling och läge. Rapporten som heter ”The Swedish Packaging Industry – an Overview” ger en bild av var industrin står idag och samtidigt en översikt över de senaste fem åren.

Undersökningen, som omfattar 750 företag, konstaterar att industrin för närvarande omsätter strax över 75 miljarder kronor och sysselsätter över 21 000 personer. Under de senaste fem åren har tillväxten varit konstant men inte dramatisk. Den genomsnittliga årliga tillväxten har varit 1,5 procent att jämföras med historiska siffror på 3 till 4 procent per år. Den starkaste tillväxten visar de stora företagen.

  • -Förpackningsindustrin som helhet följer ganska väl den övriga industriella utvecklingen och speglar konjunkturerna. Skillnaden är dock stor mellan de olika segmenten där utvecklingen påverkas av mer specifika händelser, konstaterar Felix Helander, ansvarig föromvärldsanalys & projekt på Packbridge.
  • -Noterbart är samtidigt att förpackningsindustrin ökar lite snabbare än BNP, inte mycket men dock tydligt. En tänkbar orsak till det är att förpackningarna hela tiden blir allt mer sofistikerade och därmed mer värda.

Rapporten är gratis för Packbridge medlemmar men icke medlemmar kan beställa den via hemsidan, www.packbridge.se. Priset är då 4000 SEK.

Fakta om Packbridge

Packbridge är ett internationellt förpacknings- och logistikkluster som bildades 2010. Vi är ett snabbt växande nätverk för förpackningsindustrin och alla dess intressenter – kunder, leverantörer, forskare och innovatörer. Idén med Packbridge är att skapa en mötesplats som naturligt kopplar samman industri med akademi, forskning med kommersiell tillämpning, och – kanske viktigast – människor med människor. Över 230 företag, nordiska och internationella, är medlemmar. HK finns i Malmö.

Packbridge erbjuder medlemmarna tjänster inom utbildning, teknisk och strategisk konsultation, forskning och utveckling och en spännande mix av nätverks- och korsbefruktande aktiviteter. Frukost med Packbridge och Packbridge efter 3 är månatligen återkommande aktiviteter som alltid samlar många deltagare.

Årligen arrangeras Top Packaging Summit by Packbridge, Europas största förpackningskonferens som samlar runt 300 personer från hela världen.

Sedan 2013 har Packbridge också en bas i Sundsvall i och med att det lokala förpackningsklustret Packaging Mid Sweden blev en del av oss och nu är Packbridge North. Sundsvall. Genom att de blivit en del av Packbridge får nätverket en helt ny dimension med en intressant närhet till skogen som är en dominerande råvarukälla i förpackningsindustrin.

Eventuella frågor besvaras av vd, Johan Mårtensson, på telefon +46 766-45 65 35 eller mail:

johan@packbridge.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera