Skip to main content

Packbridge skrev under avtal med China Packaging Federation

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 08:25 CEST

Den 17 oktober undertecknades under högtidliga former ett MoU-avtal mellan Packbridge och China Packaging Federation som har 6000 medlemmar. Undertecknandet skedde som en inledning på den internationella toppkonferensen Top Packaging Summit by Packbridge 2012 i Lund. Avtalet syftar till ett ökat samarbete, informationsutbyte och nätverkande som i sin tur ska leda till innovation, ny kunskap och konkreta samarbeten mellan förpackningsindustri och forskning. Ge Jianghe, som är Executive Vice President för China Packaging Federation underströk både i sitt tal i samband med undertecknandet och efteråt, att man tar detta avtal på största allvar och kommer att lägga mycket kraft på att få det att bli effektivt.

”Vi har ett mycket gott intryck av den svenska förpackningsindustrin och vill gärna utbyta erfarenheter”, konstaterade han.

Undertecknandet skedde i närvaro av bland annat Mats Helmfrid (m), kommunstyrelsens ordförande i Lund och Per Nyström, vd för Flextrus och Å&R Carton, samt Packbridge ordförande.

Ge Jianghe var också öppningstalare på Top Packaging Summit by Packbridge 2012. Han gav bland annat en bild av den kinesiska förpackningsindustrin som förra året var värd 207 miljarder US-dollar.

”Vi är världens största tillverknings- och exportland och det ger så klart stora möjligheter för förpackningsindustrin”, sade han.

”Sverige har tekniken, vi har marknaden, så alla samarbeten har stora möjligheter att leda till win/win lägen.

"Det är viktigt att vara väl positionerad i ett globalt kunskapsnätverk. Jag ser det här som en stor och mycket intressant möjlighet för alla våra medlemmar att få en närmare relation till förpackningsföretagen i en av världens största och snabbast växande ekonomier", säger Per-Stefan Gersbro, vd för Packbridge.

 Den första dagen innehöll också en intressant paneldiskussion med Invest Swedens representanter i Japan, Indien och Brasilien. Sammanfattningsvis kan konstateras att Sverige har ett gott rykte utomlands och ses som ett land med mycket intressant teknik. I Indien och Brasilien befinner man sig i ett utvecklingsskede och behöver ny teknologi, men även i Japan ser man med intresse på svensk förpackningsteknologi. Där finns en känsla av att utvecklingen stagnerat och att man behöver internationella impulser.

Eftermiddagen innehöll även en beskrivning av gigantiska Foodpolis, det gigantiska livsmedels- och förpackningsforskningscentrat som byggs i Sydkorea och som Packbridge har ett MoU-avtal med. Här kommer 150 livsmedelsföretag att finnas liksom ett tiotal olika forskningscentra. Sydkorea ser på sig själva som ett underutvecklat land när det gäller förpackningar och vill gärna hitta teknik och kunnande på den nordiska marknaden.

Fakta om Packbridge:

I Sydsverige finns ett stort antal förpackningsföretag och här finns också en stor del av den svenska livsmedelsindustrin, den överlägset största användaren av förpackningar (svensk förpackningsindustri sysselsätter 20 000 personer och omsätter 60 miljarder kronor, i Sverige).

Den akademiska världen är också omfattande i Sydsverige med institutioner för material, förpackningar och logistik. Att få branschen, kunderna och akademin att tillsammans utvecklas för att bli en ledande, global aktör, är huvuduppgiften för förpackningsklustret Packbridge som bildades sommaren 2010 och i dag har160 medlemsföretag. Målsättningen är att inom ett par år ha upp emot 300 medlemsföretag från hela värdekedjan. Tillsammans ska medlemsföretagen lägga grunden för nya företagsetableringar, nya intelligenta förpackningslösningar, skräddarsydda utbildningar och en ökning av antalet anställda.

Packbridge arrangerar också den årliga toppkonferensen Top Packaging Summit by Packbridge med runt 250 deltagare.

Mer info finns på www.packbridge.se eller på www.toppackagingsummit.com.

VD för Packbrige är Per-Stefan Gersbro som nås via per-stefan@packbridge.se eller på 040-611 96 91.

 

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera