Skip to main content

Vinnova finansierar Packbridgeprojekt som ska stärka förpackningsindustrins konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2014 19:11 CEST

Vad ska svensk förpackningsindustri satsa på för att stärka sin konkurrenskraft och skapa tillväxt? Ingen lätt och självklar fråga att svara på, men nu ska Packbridge sätta fokus på frågan. Det sker via ett Vinnovaprojekt som tilldelats 390 000 kronor och som löper från den 18 augusti till den 30 mars 2015.

Rubriken på projektet är ”Forskningsagenda för stärkt konkurrenskraft med tillväxt i förpackningsindustrin” och syftet är att ta fram en forskningsagenda för svensk förpackningsindustri.

”Vi är stolta över det förtroende Vinnova ger Packbridge att bygga en forskningsagenda i nära samarbete med ledande forskningsmiljöer, relevant näringsliv, branschorganisationer, myndigheter och institut på ett nationellt plan. Vi ser fram emot att i samverkan identifiera strategiska forsknings- och innovationsområden, som svensk förpackningsindustri anser viktiga för att stärka sin konkurrenskraft och skapa tillväxt”, säger Per-Stefan Gersbro, vd för Packbridge.

”Målet är att identifiera de strategiska forsknings- och innovationsområden som svensk förpackningsindustri anser vara viktiga för att stärka sin konkurrenskraft och skapa tillväxt”.

”Detta ska ske genom förpackningslösningar som kan garantera säkra och effektiva varuflöden och skapa värden för konsumenten och forskningen ska vara sådan att enskilda företag eller organisationer inte själva klarar dem inom ramen för sin egen R&D eller där samverkan ger ett innovativt mervärde, och inte minst vad gäller det sistnämnda så är det en hjärtefråga för Packbridge”.

Forskningen ska säkerställa framtida kompetensbehov för industrin och bidra till utvecklingen av småföretag som kan växa över tid. Dessutom ska den leda till fler innovationer i branschen. Arbetet förväntas kunna leda till följande effektmål:

·  Högteknologiska innovativa förpackningslösningar, som säkerställer produktkvalitet och varuflödeseffektivitet

·  Säkra produkter och säker varuförsörjning i globala flöden

·  Konkurrenskraftig förpackningsindustri i Sverige

·  Framstående forskning

·  Stärkt kompetensförsörjning till svensk industri

När insatsområden för framtida satsningar och identifierats och det framgår vilken kompetensutveckling som krävs för att uppnå agendans effektmål kopplas den upp mot nationella aktörer som utöver förpackningssfären berör hållbar utveckling och mobilteknologi och som är viktiga för en framgångsrik, nationell agenda.

Eventuella frågor besvaras av Per-Stefan Gersbro på telefon 040 - 611  96 91 eller mail:

per-stefan@packbridge.se


Packbridge är ett internationellt förpacknings- och logistikkluster som bildades 2010. Vi är ett snabbt växande nätverk för förpackningsindustrin och alla dess intressenter – kunder, leverantörer, forskare och innovatörer. Idén med Packbridge är att skapa en mötesplats som naturligt kopplar samman industri med akademi, forskning med kommersiell tillämpning, och – kanske viktigast – människor med människor. 230 företag, nordiska och internationella, är medlemmar. HK finns i Malmö.

Packbridge erbjuder medlemmarna tjänster inom utbildning, teknisk och strategisk konsultation, forskning och utveckling och en spännande mix av nätverks- och korsbefruktande aktiviteter. Frukost med Packbridge och Packbridge efter 3 är månatligen återkommande aktiviteter som alltid samlar många deltagare.

Sedan 2013 har Packbridge också en bas i Sundsvall i och med att det lokala förpackningsklustret Packaging Mid Sweden blev en del av oss och nu är Packbridge North. Sundsvall. Genom att de blivit en del av Packbridge får nätverket en helt ny dimension med en intressant närhet till skogen som är en dominerande råvarukälla i förpackningsindustrin. Dessutom etablerade vi ett brofäste i Värmland där Dotank AB nu är representant för Packbridge. Dotank finns i Karlstad.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy