Skip to main content

Ett enkelt lektionsunderlag som kompletteras av en film kring Special Olympics Sweden

Dokument   •   Apr 18, 2016 15:02 CEST

Utgör grund i lektionsunderlag 1 för skolklasser och tänkt att kunna användas from åk 4-9. Togs fram inför Special Olympics Stockholm 2012 men går att använda även efter spelens genomförande då uppgift 1 istället får fungera som grund för resonemang och fundering. Sidan kompletteras av filen "VIDEO: del i lektionsunderlag...". Följs upp av lektion2, besök på en tävling i Special Olympics.
Licens Creative Commons erkännande (?)