Skip to main content

Idrottsstiftelsen lyfter Special Olympics Sweden till nya nivåer

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2017 07:45 CET

Gemenskapen, förebilderna och glädjen finns för alla inom idrottsrörelsen, men utsatta målgrupper hamnar ibland vid sidan om. Därför satsar PostkodLotteriets Idrottsstiftelse tre miljoner för att få fler att börja idrotta och leda inom Special Olympics Sweden.

Satsningens syfte är att stärka idrottens sociala effekter, utbilda gymnasieungdomar till bättre ledare och ge fler personer med utvecklingsstörning chansen att prova nya idrotter.

– Nu ger Idrottsstiftelsen oss chansen att utveckla vad vi gjort tidigare i våra Special Olympics School Days och det känns verkligen fantastiskt. Genom att arrangera skoldagar och dessutom utbilda fler unga ledare har detta projektet möjligheterna att göra en stor skillnad för samhället på lång sikt, säger Linnea Björndahl, Special Olympics Sweden.

Genom tidigare 58 stycken genomförda Special Olympics School Days har ledarutbildningar arrangerats, cirka 3000 elever i särskolan nåtts och många idrottsföreningar fått nya medlemmar.

– Idrott har en unik kraft att föra samman människor över gränser – både geografiskt, kulturellt och socialt. Dessutom har idrotten förmågan att inspirera och ge glädje. Special Olympics Swedens verksamhet tar fasta på detta och vi är därför glada över att kunna stärka deras viktiga satsning på Special Olympics School Days, säger Martin Kihlström, General Manager på PostkodLotteriets Idrottsstiftelse.

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté är ett av 71 Specialidrottsförbund (SF) inom Riksidrottsförbundet (RF) och administrerar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning inom 19 idrotter. Vi har ca 37 000 medlemmar organiserade i ca 500 föreningar. Parasportförbundet innehar även rollen som Sveriges Paralympiska Kommitté med ansvar för den paralympiska idrotten, som även inkluderar idrott organiserad inom ett antal andra SF. Vi leder också arbetet med Special Olympics Sweden, som är bredd- och motionsidrott för personer med utvecklingsstörning.

Notering: Paralympics är Parasportens motsvarighet till de Olympiska Spelen.