Skip to main content

Olympier och Paralympier i samarbete med Civil Rights Defenders

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2019 14:03 CEST

Sveriges Olympiska Kommitté och Sveriges Paralympiska Kommitté inleder ett samarbete med människorättsorganisationen Civil Rights Defenders.

– Ett av den olympiska rörelsens främsta mål är att bygga en bättre värld genom idrott. Det tror vi oss kunna göra på ett bättre sätt genom det här samarbetet, säger Peter Reinebo, verksamhetschef för Sveriges Olympiska Kommitté (SOK).

Civil RightsDefenders arbetar för och med människorättsförsvarare världen över genom påverkansarbete, juridiska processer, säkerhetslösningar för de som lever under hot och med att sprida information om situationen för mänskliga rättigheter. Nu ska organisationen även utbilda personal på SOK och SPK samt ha löpande dialog i frågor som rör mänskliga rättigheter.

– För oss är det viktigt att våra idrottare och ledare blir upplysta om vilka förhållanden som finns på platser dit vi reser och tävlar. Genom det här samarbetet med Civil RightsDefenders får vi tillgång till den expertis vi behöver, säger Peter Reinebo.

Internationella Olympiska Kommittén (IOK) har som mål att bygga en bättre värld genom idrott, och göra detta genom att utbilda idrottare i de olympiska grundvärderingarna.

– De olympiska grundvärderingarna innefattar respekt och vänskap. I samarbete med Civil Rights Defenders ser vi chansen att få stödja den demokratiska tanken och motverka alla former av diskriminering, säger Peter Reinebo.

För SOK:s del är nästa stora mästerskap Europeiska Spelen i Vitryssland 21-30 juni. Civil RightsDefendershar redan varit en del i förberedelsearbetet inför spelen genom att hålla en föreläsning om landet för aktuella förbundskaptener och coacher.

– I Vitryssland är allt arbete med medborgerliga och politiska rättigheter förenat med stora risker. Myndigheterna slår ner på alla former av kritiskt tänkande och människorättsförsvarare och politiska motståndare är de främsta måltavlorna. Detta är viktigt att känna till och att kunna se bortom den bild som regimen vill visa upp under den här typen av event, säger Anders L. Pettersson, Executive Director på Civil RightsDefenders.

Tillsammans med Sveriges Paralympiska Kommitté diskuteras nu utbildningar och aktiviteter inför kommande olympiska spel.

– Rätten till idrott för alla borde vara en självklarhet – men är inte det. Den Paralympiska rörelsen är därför mer än idrott och har utöver kärnverksamheten stor tyngd kring just mänskliga rättigheter. Paralympiska spel driver frågan framåt vid varje enskilt genomförande och av den anledningen känns detta samarbetet extra bra för oss, säger Johan Strid, generalsekreterare för Sveriges Paralympiska Kommitté.

– Idrottens engagemang betyder mycket, inte minst för alla unga som ser upp till många av de idrottspersonligheter som tävlar under svensk flagg, men även för alla modiga människor som dagligen riskerar sina liv för att det ska finnas rättvisa och säkerhet i världen.

Att SOK och SPK, lyfter fram och ökar kunskapen i dessa frågoroch med detta tar tydlig ställning för mänskliga rättigheter är viktigt. Vi hoppas och tror att det här samarbetet kan inspirera andra samhällsaktörer från olika sektorer att våga ta liknande initiativ, säger Anders L. Pettersson

Om Civil RightsDefenders:

Civil RightsDefenders försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker människorättsförsvarare som är utsatta för risker. Vi är aktiva i Sverige och de länder i världen där respekten för mänskliga rättigheter är som sämst.Vi bedriver påverkansarbete, juridiska processer och informerar om situationen för mänskliga rättigheter globalt.

Presskontakt:

Telefon: +46 (0)76 – 576 27 62

Mejl:press@crd.org

Om Sveriges Olympiska Kommitté

Sveriges Olympiska Kommitté, SOK, är ansvarig för de olympiska frågorna i Sverige. SOK består av 41 medlemsförbund och 15 så kallade "recognizedförbund" (idrotter som för närvarande inte finns med på det olympiska tävlingsprogrammet men som är accepterade av Internationella OlympiskaKommittén, IOK). SOK:s styrelse består av en ordförande, åtta ledamöter, en representant från deaktiva som utses av Aktivas Kommitté samt de svenska medlemmarna i Internationella Olympiska Kommittén. SOK:s främsta uppgift är att förbereda och leda det svenska deltagandet i OS med sikte på konkurrenskraftiga OS-trupper.Baserat på de grundläggande värdena i den olympiska rörelsen ska SOK verka för att skapa fler goda förebilder för unga, inspirera fler att utvecklas genom och inom idrott, skapa möjlighet att utvecklas oavsett bakgrund, kön och ekonomi, samt sprida de olympiska värderingarna om vänskap, respekt och strävan efter utveckling.

Presskontakt: Lars Markusson, lars.markusson@sok.se, + 46 70 568 90 31

Om Sveriges Paralympiska Kommitté

SPK är den svenska idrottsrörelsens högsta instans i paralympiska frågor. SPK:s uppgift är att utveckla och värna om den paralympiska rörelsen i Sverige i enlighet med bestämmelserna i Internationella Paralympiska Kommitténs (IPC) Handbok, The Paralympic Charter. SPK har antagit World Anti DopingCode, IPC ClassificationCode samt IPC Medical Code och ska följa dessa regler. SPK ska även skapa konkurrenskraftiga svenska trupper i Paralympics.

Presskontakt: Henrik Hjelmberg, henrik.hjelmberg@parasport.se, +46 8 699 62 64

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté är ett av 71 Specialidrottsförbund (SF) inom Riksidrottsförbundet (RF) och administrerar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuella funktionsnedsättningar inom 15 idrotter. Vi har ca 37 000 medlemmar organiserade i ca 500 föreningar. Parasportförbundet innehar även rollen som Sveriges Paralympiska Kommitté med ansvar för den paralympiska idrotten, som även inkluderar idrott organiserad inom ett antal andra SF. Vi leder också arbetet med Special Olympics Sweden, som är bredd- och motionsidrott för personer med utvecklingsstörning.

Notering: Paralympics är Parasportens motsvarighet till de Olympiska Spelen.