Skip to main content

Påminnelse - Sista dagen för ackreditering till Sotji 2014

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2013 18:19 CEST

Nu är det sista dagen för att ackreditera sig till Paralympics i Sotji 2014 enligt "press by number". I detta första skedet anges enbart vilken typ av ackreditering samt antal som den slutgilltliga ansökan kommer att gälla. Deadline för ansökan är idag, den 15 april. 

I de tre relaterade dokumenten nedan finns ackrediteringsdokument för "press by number", information rörande boende och service för medier samt ansökan om boende i Sotji.

Skicka ackrediteringsansökan senast den 15 april 2013 till:

Henrik Hjelmberg, kommunikatör SHIF/SPK
henrik.hjelmberg@shif.rf.se

Vid eventuella frågor, kontakta:
Henrik Hjelmberg, kommunikatör SHIF/SPK
henrik.hjelmberg@shif.rf.se
08-699 62 62 64


Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) är ett av 69 Specialidrottsförbund (SF) inom Riksidrottsförbundet (RF) och administrerar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning inom 18 idrotter. Vi har ca 37 000 medlemmar organiserade i ca 480 föreningar. SHIF innehar även rollen som Sveriges Paralympiska Kommitté med ansvar för den paralympiska idrotten, som även inkluderar idrott organiserad inom ett antal andra SF. Vi leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med utvecklingsstörning.

Notering: Paralympics är handikappidrottens motsvarighet till de Olympiska Spelen.