Skip to main content

Parasport Sverige får officiell tillgänglighetssponsor – KONE

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 07:10 CET

KONE, ett av världens ledande företag inom hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar, går från 1 januari 2016 in som aktiv sponsor till Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté(Parasport Sverige). 

KONE har under lång tid arbetat med tillgänglighetsfrågor med fokus påinnovativa lösningar som gör att alla människor kan förflytta sig påett smidigt, säkert och bekvämt sätt. Det KONE kallar för People Flow.

Parasport Sverige är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskada och utvecklingsstörning inom 18 olika idrotter samt ansvarar för Sveriges deltagande i Paralympics. Förbundets verksamhet vilar pågrundvärderingen att fysisk aktivitetär extra viktigt om man har en funktionsnedsättning och att den fysiska och psykiska styrkan som fås genom idrotten skapar förutsättningar för ett mer självständigt liv med en högre livskvalitet, vilket leder till både personliga och samhälleliga vinster.

– Vi påKONE arbetar aktivt med att alla människor ska kunna ta sig fram och ut i samhället för ett aktivt och självständigt liv, vilket går hand i hand med Svenska Parasportförbundets verksamhet, säger Jaakko Kaivonen, vd för KONE Skandinavien. Vi är mycket glada och stolta över att tillsammans med Parasport Sverige driva tillgänglighetsfrågan i samhället generellt och inom idrottsanläggningar i synnerhet.

Förutom att KONE går in som traditionell sponsor kommer verksamheterna att samarbeta inom en rad tillgänglighetsområden för att bidra till att såmånga människor som möjligt kan leva ett fysiskt aktivt liv både i det privata och i det offentliga.

– Fysisk tillgänglighet till idrott borde vara en självklarhet, men är tyvärr inte det. Idrott är en livsviktig del i vardagen för att måbra, inte minst för personer med funktionsnedsättning. Vi är därför mycket glada över att KONE nu går in som en strategisk partner i vårt arbete för att göra idrott och fysisk aktivitet tillgängligt för alla, säger Johan Strid, generalsekreterare Parasport Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Jaakko Kaivonen, vd KONE Skandinavien, telefon 08-752 35 03
Johan Strid, generalsekreterare Parasport Sverige, telefon 08-699 62 73

Om KONEKONEär ett av världens ledande företag inom hiss- och rulltrappsbranschen. KONEs mål är att erbjuda den bästa People Flow®-upplevelsen genom att utveckla och tillhandahålla lösningar som gör det möjligt för människor att förflytta sig inom byggnader påett smidigt, säkert och bekvämt sätt utan väntetider i en alltmer urban omgivning. KONE tillhandahåller branschledande hissar, rulltrappor, automatiska dörrar och integrerade lösningar för att förbättra personflödet inom och mellan byggnader. KONEs tjänster omfattar en byggnads hela livslängd, från designfasen till underhåll & service, reparationer och moderniseringslösningar. 2014 omsatte KONE 7,3 miljarder euro och hade över 47 000 anställda. KONEs B-aktier är noterade påNASDAQ OMX Helsinki Ltd i Finland. www.kone.se

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté är ett av 71 Specialidrottsförbund (SF) inom Riksidrottsförbundet (RF) och administrerar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning inom 19 idrotter. Vi har ca 37 000 medlemmar organiserade i ca 500 föreningar. Parasportförbundet innehar även rollen som Sveriges Paralympiska Kommitté med ansvar för den paralympiska idrotten, som även inkluderar idrott organiserad inom ett antal andra SF. Vi leder också arbetet med Special Olympics Sweden, som är bredd- och motionsidrott för personer med utvecklingsstörning.

Notering: Paralympics är Parasportens motsvarighet till de Olympiska Spelen.