Skip to main content

Riksdagspolitiker lirar fotboll tillsammans med idrottare med utvecklingsstörning – Special Olympics Unified i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 12:05 CEST

Se den dörröppnande spelformen som gör att toppolitiker lirar i samma lag som fotbollsspelare med en utvecklingsstörning i Almedalen. Special Olympics Sweden arrangerar en uppvisningsmatch i spelformen Unified – 12:00-12:45 vid Paviljongplan.

Svenska ungdomar med utvecklingsstörning motionerar mycket mindre än övriga ungdomar. Omkring 65 procent av dem är fysiskt inaktiva – dubbelt så många som övriga ungdomar.

Det vill Special Olympics Sweden förändra.

Vi tycker att idrott ska vara tillgängligt för alla, oavsett nivå, och att idrott inte bara ska ge ungdomar en bättre hälsa, utan även ökat självförtroende och nya vänner. Och när omvärlden kommer i kontakt med ungdomar med utvecklingsstörning under normala, lekfulla former – så bryts även fördomar ner.

Ta chansen
Kom och se vad idrott gör för personer med en utvecklingsstörning.

Idrotten är inte bara idrott, den inkluderar och ger glädje och kan vara livsviktigt för personer med utvecklingsstörning.

På plats finns även chansen att se vad du kan göra och få information om hur vi jobbar genom Special Olympics för att fler ungdomar ska börja idrotta.

Fotbollsmatchen är kort, spelas i femmannalag och vid lunchtid ca 12:00.

Tid: 3 juli, ca 12:00-12:45. 

Plats: Visbys botaniska trädgård vid Paviljongplan. 

Kontaktperson för anmälan samt press:
Eunice Aguilar, eunice.aguilar@angseliusronn.se, 070-304 50 31

Special Olympics är en global organisation som vänder sig till bredd och motions- idrottare med utvecklingsstörning. Special Olympics har 3,7 miljoner aktiva i över 170 länder. I Sverige är Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté ansvariga för verksamheten.


Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) är ett av 69 Specialidrottsförbund (SF) inom Riksidrottsförbundet (RF) och administrerar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning inom 18 idrotter. Vi har ca 37 000 medlemmar organiserade i ca 480 föreningar. SHIF innehar även rollen som Sveriges Paralympiska Kommitté med ansvar för den paralympiska idrotten, som även inkluderar idrott organiserad inom ett antal andra SF. Vi leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med utvecklingsstörning.

Notering: Paralympics är handikappidrottens motsvarighet till de Olympiska Spelen.