Skip to main content

Tid för ackreditering till Paralympics i PyeongChang

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 08:50 CET

Med lite över ett år kvar till Paralympics i PyeongChang 2018 startar det första steget för pressackrediteringar, "press by number". I detta första skede anger medier vilken typ av ackreditering de avser att ansöka, antalet ackrediteringar som önskas samt kontaktperson/kontaktpersoner. Deadline för ansökan, som skickas till Sveriges Paralympiska Kommitté, är den 20 februari 2017.

Ansökan om ackreditering till Paralympics PyeongChang, Korea den 9-18 mars 2018, är en tvåstegsprocess som börjar med detta första steg – Press by Number.

Svenska medier som vill skicka skrivande journalister eller fotografer till spelen ansöker via Sveriges Paralympiska Kommitté för att få en pressackreditering. Nästa steg för en ackreditering är Press by Name, som genomförs under september/oktober månad 2017.

Icke rättighetsinnehavare från tv och radio ansöker däremot om pressackreditering direkt via IPC. Vänligen kontakta media.accreditation@paralympic.org för ytterligare information.

Skicka in din ackrediteringsansökan senast den 20 februari 2017 till:
Henrik Hjelmberg, kommunikationsansvarig 
Sveriges Paralympiska Kommitté
henrik.hjelmberg@parasport.se

Boende
Processen för bokning av boende i Korea under Paralympics 2018 sker separat och löper parallellt med ansökan av pressackrediteringen. Bokningen av boende inleds under februari månad och har i sin tur deadline drygt en månad senare. Denna ansökan gör medier själva via organisationskommitténs extranät https://extranet.pyeongchang2018.com/

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté är ett av 71 Specialidrottsförbund (SF) inom Riksidrottsförbundet (RF) och administrerar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning inom 19 idrotter. Vi har ca 37 000 medlemmar organiserade i ca 500 föreningar. Parasportförbundet innehar även rollen som Sveriges Paralympiska Kommitté med ansvar för den paralympiska idrotten, som även inkluderar idrott organiserad inom ett antal andra SF. Vi leder också arbetet med Special Olympics Sweden, som är bredd- och motionsidrott för personer med utvecklingsstörning.

Notering: Paralympics är Parasportens motsvarighet till de Olympiska Spelen.