Skip to main content

Tillgänglighetsstipendium till IFK Borlänge Alpin

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2016 08:45 CEST

Tillgänglig idrott borde vara en självklarhet, men är det inte. Därför delar KONE och Parasport Sverige för första gången ut ”Tillgänglighetsstipendiet” om 50 000 kronor. Första stipendiemottagare är IFK Borlänge Alpin som arbetar hårt för att göra alpin skidåkning tillgängligt för fler. Pengarna ska gå till konkreta tillgänglighetsanpassningar som ger ännu fler möjlighet till idrott.

Tillgänglighetsstipendiet ska uppmuntra och öka uppmärksamheten kring tillgänglighetsanpassningar. Den idrottsföreningen som bäst visar hur stipendiet gör idrotten tillgänglig för fler – vinner. Medlen ska gå till att anpassa i eller utanför idrottsanläggningar så att fler, oavsett förutsättningar, får chansen att idrotta.

– Små förändringar i vardagen kan ha stor betydelse för möjligheten att förflytta sig på ett smidigt, säkert och bekvämt sätt. Vi samarbetar med Parasport Sverige inom en rad tillgänglighetsfrågor för att fler människor ska kunna leva ett mer aktivt liv, säger Jaakko Kaivonen, vd KONE Skandinavien.

IFK Borlänge Alpin är en av de föreningar i Sverige som har flest alpina åkare med funktionsnedsättning. Föreningen arbetar för att kunna ta emot alla som vill prova på skidåkning och pengarna ska hjälpa till i det viktiga arbetet.

– Borlänge Alpin gör det möjligt för fler att åka utför. Föreningen är en föregångare och inspiration för andra, säger Johan Strid, generalsekreterare Parasport Sverige.

Vinnarna utsågs av en jury bestående av representanter från KONE och Parasport Sverige med följande motivering:

Föreningen har de senaste åren på ett föredömligt sätt arbetat aktivt med inkludering och att alla som vill prova på alpin skidåkning ska ha möjlighet att göra det.

Klubben drivs av ett antal aktiva eldsjälar som visar ett brinnande engagemang. IFK Borlänge Alpin är idag en av de föreningar i Sverige som har flest aktiva utövare med funktionsnedsättning som utövar alpin skidåkning. Redan idag åker flera personer långt för att få möjligheten att prova på skidåkning, men möter fysiska hinder för att komma in i klubbhuset. Med Tillgänglighetsstipendiet ges möjlighet för fler att både utöva parasport och att också inkluderas i gemenskapen i klubbstugan.

För mer information, vänligen kontakta:

Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef KONE, malin.brantlundin@kone.com, 08-7523564

Johan Strid, generalsekreterare Parasport Sverige, johan.strid@parasport.se,
0708-853646

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté är ett av 71 Specialidrottsförbund (SF) inom Riksidrottsförbundet (RF) och administrerar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning inom 19 idrotter. Vi har ca 37 000 medlemmar organiserade i ca 500 föreningar. Parasportförbundet innehar även rollen som Sveriges Paralympiska Kommitté med ansvar för den paralympiska idrotten, som även inkluderar idrott organiserad inom ett antal andra SF. Vi leder också arbetet med Special Olympics Sweden, som är bredd- och motionsidrott för personer med utvecklingsstörning.

Notering: Paralympics är Parasportens motsvarighet till de Olympiska Spelen.