Skip to main content

Parker Hannifin valde aktivitetsbaserad arbetsplats (ABW) då kontoren byggdes om

Nyhet   •   Okt 11, 2016 08:03 CEST

Vad är då ABW – Activity Based Workplace?
Enkelt beskrivet är aktivitetsbaserade arbetsplatser ett flexibelt kontor där medarbetarna rör sig mellan olika ytor som optimerats för olika aktiviteter. Det aktivitetsbaserade kontoret stimulerar rörelse, variation, kreativitet och möten mellan medarbetare - en miljö som på många sätt främjar hälsa, en god arbetsmiljö och möten mellan människor. Detta skall hjälpa medarbetarna att prestera och orka i det långa loppet.

Hur ser det ut på en aktivitetsbaserad arbetsplats?
I den nya miljön är arbetsplatsen anpassad efter de aktiviteter som skall utföras. Tillsammans med Kinnarps och samtliga medarbetare på säljbolaget har man analyserat vilka aktiviteter som utförs och var man helst vill utföra dem. Utifrån det har sedan gjorts en beräkning för att se hur layouten skall se ut. Denna miljö ger flera olika stationer mellan vilka medarbetarna kan flytta sig och därmed ändra sin arbetsmiljö under dagen. Där finns platser för kortare nedslag, t ex en soffa för ett samtal med en kollega eller förberedelse inför ett möte. Det finns enskilda rum i olika storlekar med olika typer av möblering. Man kan till och med ta en promenad under arbetet genom att gå på ett gå-band en stund, t ex under ett telefonsamtal eller telefonkonferens.


Vad är nyttan med en aktivitetsbaserad arbetsplats?
En aktivitetsbaserad arbetsplats stimulerar informella möten och skapar nya förutsättningar för medarbetarna att mötas.Detta främjar kommunikation och problemlösning samt att medarbetare lättare kan välja sin placering i lokalen. Tanken är att arbetsplatsen skall ge ökad trivsel vilket i sin tur kan höja medarbetarnas välmående och prestation. Målet var också att ge förutsättningar för förbättrade psykologiska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Viktigt för hälsan är utrymme för återhämtning och reflektion. En aktivitetsbaserad arbetsplats ger lugna miljöer som motverkar stress. Där finns exempelvis rum och platser som ger ett lugnt intryck och som hjälper medarbetarna att andas ut och komma ner i varv.

Flexibilitet samtidigt som individuella behov tillgodoses
All personal flyttar inte runt varje dag utan det finns avdelningar där man fortfarande har sin egen plats. Önskemålen där är att man ändå skall hålla så pass rent och städat att vem som helst skall kunna sätta sig där, förutsatt att platsen är tillgänglig. Med den nya utformningen vill man också skapa rotation och utbyte mellan avdelningar för att på så sätt försöka uppnå effekterna av förbättringen i arbetsmiljö och hälsa. Det är viktigt att se gruppernas behov samt att ta hänsyn till enskilda personer med speciella behov.

Personalen har varit positiv till förändringarna, och ser med spänning fram emot hur detta kommer utvecklas framöver och vilka effekter det kommer att ge.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy