Skip to main content

Allt bättre folkhälsa i Partille

Nyhet   •   Jan 05, 2016 16:34 CET

Medellivslängden fortsätter att öka och är högre för både män och kvinnor i Partille än genomsnittet i såväl regionen som riket. I kommunen sker en positiv utveckling på arbetsmarknaden med hög andel förvärvsarbetare och arbetslösheten fortsätter att sjunka bland både vuxna och unga. Det visar den årliga kartläggningen Folkhälsoprofilen som görs av folkhälsorådet i Partille kommun.

Framsteg bland unga

Andelen elever som är behöriga till gymnasiestudier har ökat (93,1 procent) och ligger på en nivå som är högre än genomsnittet för riket. Tandhälsan bland barn och ungdomar i Partille är mycket god och den har ytterligare förbättrats under de senaste åren. Det är en relativt liten andel elever i årskurs nio som röker eller dricker sig berusade.

Finns förbättringsområden

Många uppvisar god hälsa, men det gäller inte inom alla områden. Psykisk ohälsa, framförallt bland unga och kvinnor, samt att oroväckande många är överviktiga och rör sig för lite är områden där det fortsatt behövs långsiktiga insatser för att förbättra hälsoläget. Det gäller även på alkoholområdet där vissa grupper har en konsumtionsnivå som är att betrakta som riskfull.

Hela folkhälsoprofilen och alla siffror kan du läsa här