Skip to main content

Besked om vattenfrågan

Nyhet   •   Dec 21, 2015 11:39 CET

Kommunen har lokaliserat en ledningssträcka vid Forellen som trolig orsak till spridningen av bakterier i dricksvattnet. I området pågår flera byggprojekt, men det går inte med säkerhet att säga hur föroreningen har uppstått.

Sedan samtliga områden i kommunen fick grönt ljus att åter kunna dricka kranvattnet har kommunen undersökt orsaken till problemen.
- Flera alternativ har kunnat uteslutas efter hand, däribland åvatten, avloppsvatten eller andra föroreningar utifrån. Inte heller några fasta främmande föremål har stötts på. I jakten på källan har samtliga ledningar i området rengjorts och är helt fria från bakterier, säger Jörgen Hermansson, chef för samhällsbyggnadskontoret i Partille kommun.

Skärpta rutiner

Det pågår flera byggprojekt i området och nya ledningssträckor har byggts och kopplats in vid olika tillfällen. Det har inte gått att klargöra exakt när och vilken åtgärd som lett till att vattnet förorenats.
- Vi har en ungefärlig bild av vad som kan ha varit orsaken till problemen. Mycket pekar på en ledningssträcka vid Forellen men vi kan inte med säkerhet säga att det var där det startade eller exakt vad som orsakade problemen, säger Jörgen Hermansson och fortsätter,
- Vårt fokus nu är att det här inte ska få hända igen. Vi kan och vi ska bli bättre på att se till att de regler och rutiner vi har för byggnation följs.
Kommunen genomför nu en utredning om hur krisberedskapen har fungerat under problemet med dricksvattnet. I den analyseras vad som kunde ha gjorts annorlunda och vad man kan göra för att förhindra att en liknande situation uppstår igen. Utredningen tittar även på hur det har fungerat med till exempel information och olika kommunala insatser. I januari ska utredningen vara klar och då komma med rekommendationer.
- Nu jobbar vi vidare för att säkerställa en trygg leverens av vatten med hög kvalitet i Partille. Nästa år inviger vi ett nytt vattenverk vid Kåsjön med absolut modernaste teknik för vattenproduktion, säger Jörgen Hermansson

Anspråk om kompensation

Kommunen har också tittat på frågan om att betala ut kompensation till dem som har blivit värst drabbade av vattenproblemen. I samråd med andra kommuner och efter att ha undersökt praxis i liknande situationer har Partille kommun fattat beslutet att ingen ersättning kommer att betalas ut.
– Vatten och avloppsverksamheten i kommunen är självfinansierad och får varken gå med vinst eller förlust. Skulle ersättning betalas ut till vattenbrukarna skulle det innebära att avgifterna måste höjas för att finansiera kostnaden. VA-kollektivet är skiljt från skattekollektivet varför medel inte kan tas från kommunens skattepengar, säger Jörgen Hermansson.

Bred förståelse för situationen

För många hushåll har vattenproblemet inneburit en krångligare vardag med antingen kokning av dricksvattenet eller hämtning vid vattenstationer. För vissa hushåll pågick detta i flera veckor.

– Jag vill tacka alla våra vattenbrukare som har stått ut med att koka eller hämta vatten. Och vi är väldigt tacksamma över att ingen blev sjuk på grund av vattenkvaliteten. Jag vill också tacka alla som har hjälpt till att lösa den här situationen. Många har jobbat hårt för att klara upp detta, säger Jörgen Hermansson.