Skip to main content

Bevattningsförbudet i Partille hävs

Nyhet   •   Nov 01, 2018 07:54 CET

– Vattennivån i Kåsjön har inte stigit i den takt som vi önskat, men då växtsäsongen går mot sitt slut bedömer vi att bevattningsförbudet kan hävas, säger kommunens VA-chef Björn Lormark.

Kommunens vattentäkt Kåsjön är en så kallad källsjö. Det innebär att sjön saknar tillflöden av bäckar eller annat vatten. Istället finns den till genom att grundvatten tränger upp i sjön.

– Det är relativt mättat marken efter höstens regn. Framöver innebär förhoppningsvis den stigande grundvattennivån även ett välkommet tillskott av vatten till Kåsjön.

Nödvändigt med fortsatt sparsamhet

Även om bevattningsförbudet nu hävs, uppmanar kommunen Partilles invånare att vara återhållsamma med dricksvattnet och följa länsstyrelsens sparrekommendationer.

Till exempel sparar du upp till 48 liter vatten genom att stänga av vattenkranen totalt fyra minuter medan du borstar tänderna, tvålar in händer eller rakar dig. Minskar du dessutom din duschtid med fem minuter genom att stänga av vattenflödet när du schamponerar håret och tvålar kroppen kan du spara ytterligare 60 liter vatten.

– Ju mer återhållsamma vi är desto snabbare återhämtar sig nivån i Kåsjön, säger Björn Lormark. En annan positiv effekt av medveten vattenanvändning är sänkta kostnader för vatten- och energiförbrukning.

BAKGRUND

Bevattningsförbud infördes den 25 juli

Partille kommun producerar cirka 75 procent av sitt dricksvatten. Råvattnet tas från Kåsjön och renas i vårt vattenverk. Resterande vatten köps från Göteborgs Stad – en trygghet som inte gör kommunen beroende av en enda vattenkälla.

Det finns bestämmelser, en så kallad vattendom, som reglerar mängden vatten som kommunen får tappa ur Kåsjön och inom vilka gränser sjöns vattenstånd måste ligga. Under den torra och varma sommaren sjönk vattennivån i Kåsjön, dock aldrig under den nedre gränsen. Den 25 juli beslöt kommunen att införa bevattningsförbud för att hindra nivån från att sjunka ytterligare.

Förbudet har haft effekt. Kåsjöns vattennivå stabiliserade sig och började därefter sakta att stiga igen. Trots att bevattningsförbudet nu hävts fortsätter återhämtningen till normala nivåer i sjön. Därför gäller det att fortsätta spara på vattnet.