Skip to main content

Bygg- och utvecklingsdag med fokus på nya bostäder

Nyhet   •   Jan 24, 2017 11:30 CET

Befolkningstillväxten pekar starkt uppåt i hela Västra Götalandsregionen. Från dagens cirka 1,63 miljoner invånare väntas befolkningen i regionen öka till cirka 1,9 miljoner invånare år 2030. Redan nu är efterfrågan på bostäder stor. På Bygg- och utvecklingsdagen 2017 i Partille arena den 3 februari sätts det växande bostadsbehovet i fokus.

– I kranskommunerna runt Göteborg, där storstaden kan växa, är trycket som störst. Därför känns det extra angeläget med en dag då kommunerna och branschen har möjlighet att diskutera konkreta planer och idéer tillsammans, säger Susann Haggren, ansvarig för näringslivspolitik på Fastighetsägarna GFR som arrangerar Bygg- och utvecklingsdagen tillsammans med Sveriges Byggindustrier.

Utmaningar och möjligheter

Efterfrågan både efter bostäder och lokaler och mark för företagsetableringar märks inte minst i Partille som förstås deltar på Bygg- och utvecklingsdagen i arenan. Förra året passerade kommunen 37 000 invånare och omkring 2020 förväntas fler än 40 000 personer att bo här. Tillväxten innebär utmaningar, men även möjligheter för kommunen.

– Vi är i ett spännande skede. Partille har länge varit en liten befolkning i en till ytan liten kommun, men nu börjar det bli ganska så tätt och vi går från förort till förstad, säger samhällsbyggnadschef Jörgen Hermansson.

Vad betyder det för kommunen att vi blir fler?

– Framförallt blir det roligare att bo i Partille. Ju fler vi blir desto bättre serviceutbud kan vi förvänta oss till exempel i form av fler kaféer, restauranger, mer handel och bättre utbyggd kollektivtrafik. Efterfrågan av olika tjänster skapar dessutom fler förutsättningar både för befintliga företag och för nya företag att bidra till ett mer levande och färgstarkt Partille.

Partille växer till förstad

Konturerna av förstaden Partille blir allt tydligare med fler bostäder, ännu bättre kommunikationer och starkare utbud handel, kultur och service. Den pågående centrumutvecklingen är en av landets intressantaste satsningar. Här ingår Partille Port – en helt ny stadsdel med 800 nya lägenheter mitt i centrum – tillsammans med Partille arena, nya bostäder i Kulturumkvarteret och på Partillebohallen, Kyrktorget, Yllerbron och stadsparken.

– Fram till omkring decennieskiftet väntas fler än 2000 nya bostäder att byggas i hela kommunen. Vi planerar för en samtid och en framtid där alla kan leva mitt i det goda livet och välkomnar idéer från byggherrar och exploatörer som kan bidra till att vi når den visionen, säger Jörgen Hermansson och fortsätter:
– Det är på den här typen av platser med alla goda förutsättningar som regionen ska växa.

Stort intresse för Bygg- och utvecklingsdagen

Intresset att delta på Bygg- och utvecklingsdagen i Partille arena är stort både från branschen och från tillväxtkommunerna. Deltagarlistan är fulltecknad sedan årsskiftet.

– Utöver de tolv tillväxtkommunerna runt Göteborg kommer ett femtiotal nationellt och regionalt förankrade bygg- och fastighetsbolag att finnas på plats tillsammans med representanter från Business Region Göteborg, Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen och Boplats Göteborg, säger Susann Haggren på Fastighetsägarna GFR.