Skip to main content

”En tillåtande atmosfär där en hjälpande hand är självklar”

Nyhet   •   Jan 23, 2018 10:43 CET

Frida Porles, förskollärare på Tallmossens förskola i Öjersjö. Bild: Sofia Granberg

Frida Porles är förskollärare på Tallmossens förskola i Öjersjö. Läs om arbetet med att starta upp en ny verksamhet, vikten av vidareutveckling och fördelarna med ett nära samarbete genom kollegialt lärande.

Vad är roligast med ditt jobb?

Variationen och komplexiteten. På förskolan möter jag vårdnadshavare, kollegor och framförallt alla fantastiska barn, varje dag. Alla möten är unika och variationen av dessa gör min vardag på förskolan rolig, givande och ibland även utmanade.

Vilka är utmaningarna och hur jobbar ni för att lösa dem?

Vi står ofta inför snabba förändringar och tvingas tänka om samt ta snabba beslut. Det handlar oftast om hur vi fördelar våra resurser på ett klokt och kvalitativt sätt i vardagen. Vi arbetar ständigt med att se över samarbetetpå hela förskolan för att utveckla stabila och trygga rutiner som håller även när ”vardagen anfaller”. Tillsammans med kloka, ödmjuka och generösa kollegor löser vi ofta dessa utmaningar på ett bra sätt, med barnens bästa i fokus.

Du har nyligen varit med och startat upp en ny förskola i Partille, berätta om det!

Bygget av Tallmossen pågick bokstavligt talat på andra sidan staketet och vi kunde alla följa hela byggnationen från första spadtaget. Detta skapade förväntan och inte minst längtan att tillsammans med barnen få flytta in i vår nya fina förskola.

Flytt, uppstart och ny organisation ställer dock en hel del frågor i fokus. Allt från barngrupper och arbetslag till diskussioner om vad vi vill skapa och inte minst hur vi ska ta oss dit. I efterhand inser jag att den tid som avsattes till dessa frågor vid till exempel arbetsplatsträffar under hela våren har varit en viktig framgångsfaktor. Ett nära samarbete med vår enormt engagerande specialpedagog som har stöttat oss i utformning av lärmiljöer, är en annan. Med tiden föll alla frågor på plats och idag står en tydligt organiserad och strukturerad förskola i Öjersjö som redan är inne på sin andra termin. Det har varit en lärorik resa som bara har börjat och där samarbetet med engagerande kollegor varit den stora framgångsfaktorn.

Vad gör din förskola till en bra arbetsplats?

Framförallt mina grymma kollegor och samarbetet i hela huset. Samarbetet är en stor prioriterad fråga som är oerhört viktig för oss, barnen och verksamheten. Det finns en tillåtande atmosfär där en hjälpande hand är självklar redan innan du har hunnit be om den. Fina, fräscha och rymliga lokaler och kollegorna bildar en helhet som gör Tallmossens förskola till en arbetsplats att trivas på.

Vad utmärker Partille kommun som arbetsgivare?

Närheten och tillgången till stöd och stöttning utanför förskolans väggar finns på nära håll. Det gör att kontakter med till exempel specialpedagog och stödenheten är enkel och effektiv. Det är en viktig resurs som gör skillnad i barnens vardag och i vår arbetsmiljö. Partille kommun erbjuder även möjligheten till att anta utmaningar utanför sin egen enhet och på så vis vara aktiv i frågor som engagerar dig som förskollärare.

Du sitter med i planeringsgruppen i KIL (kvalitet i lärprocessen), vilken inverkan har ert arbete på förskolan och i Partille?

KIL arbetar med verksamhetsutveckling inom ramen för förskolans uppdrag. Vid våra träffar med de så kallade ”teampiloterna” i kommunen presenterar KIL aktuella områden för verksamhetsutveckling som vi tillsammans arbetar vidare med. Våra träffar utgår ifrån diskussionsgrupper som ger tillfälle för reflektion och en enorm möjlighet till kollegialt lärande mellan förskollärare i kommunen.

Genom KIL får jag möjlighet att dela och lära med andra kollegor som jag inte möter i min vardag. Teampiloterna har därefter i sitt uppdrag att sprida vidare kunskap på respektive förskola och att leda kvalitetsarbetet framåt. Jag ser främst en kvalité i att kommunen väljer att avsätta tid till och skapar förutsättningar för oss att arbeta med de aktuella områden vårt uppdrag innehåller. Det är ett sätt att kvalitetssäkra våra verksamheter samt dela kunskap och inspiration. För alla de engagerade förskollärare som har uppdraget att vara teampilot skapar även KIL en tydlighet i vad och vilka frågor som ska utvecklas på respektive förskola.

Varför skulle du rekommendera förskollärare att arbeta i just Partille kommun?

Partille kommun erbjuder fler olika sammanhang där förskollärare har möjlighet till vidareutveckling och där det finns nära samarbetet mellan olika enheter. Det skapar goda möjligheter att ta del av kunskap från olika håll och det kollegiala lärandet blir därför effektivt.

Om Tallmossens förskola

Tallmossens förskola ligger centralt i Öjersjö, granne med bostadsområde, skola, brandstation och fotbollsplan. Förskolan har en närhet till ett fantastiskt naturområde som man betraktar som lärmiljö tillsammans med gård och innemiljö. Förskolan består av sex hemvister. Varje hemvist har en lärmiljö som är anpassad utifrån barnens behov och utvecklingsnivå.