Skip to main content

Fiber till alla som vill i Partille

Nyhet   •   Jan 25, 2017 07:20 CET

De senaste åren har Partilles fibernät byggts ut i snabb takt och täcker nu hela kommunen. Bild: Partille kommun

För drygt två år sedan beslöt Partille kommun att alla hushåll i kommunen ska ha möjlighet att beställa bredband genom fiber senast 31 december 2016. Ett samverkansavtal skrevs mellan kommunen och Telia och nu kan man konstatera att målet är nått. Alla hushåll har erbjudits möjlighet att beställa bredband via fiber.

Enligt regeringens bredbandsstrategi ska Sverige ha bredband i världsklass och år 2020 bör 90 procent av alla landets hushåll och företag ha tillgång till bredband. Partille har redan nått målet då man under 2015 och 2016 i snabb takt byggde ut fibernätet i kommunen och där Telia erbjöd anslutning.

– Vi ville ha en leverantör som var beredd att bygga till alla kommunens delar, även de som ligger lite avsides och inte så kommersiellt intressanta att gräva ner fiber till, säger Per Wikström, IT-chef i Partille kommun.

Framdraget till tomtgränsen

Enligt de uppgifter som Telia lämnat till kommunen har alla fastigheter förberetts för fiberanslutning vilket innebär att kabeln är dragen fram till tomtgränsen. Undantagen är vissa samfälligheter som har nekat tillträde till deras mark. Totalt har i dag ungefär 75-80 procent av kommunens hushåll fiber indraget i bostaden, en stor del av dessa har nappat på Telias kampanjerbjudanden under utbyggnaden 2015-2016. Andra hade sedan tidigare redan fiberuppkoppling genom en andra leverantörer och några har tackat nej till fiberanslutning.

– Partille är nu bland de kommuner som kommit längst i Sverige när det gäller fibertäthet, säger Per Wikström.

Bra i nationell ranking

Post- och telestyrelsen, PTS, genomför regelbundet bredbandskartläggningar över Sveriges kommuner och i den senaste från oktober 2015 hamnar Partille på plats 31. Nästa kartläggning kommer i mars och det blir intressant att se vart Partille då hamnar.

– I och med den kraftiga utbyggnaden under 2016 bör vi ha klättrat. Men deras siffor släpar något och de mäter enbart de hushåll som har valt att ansluta sig, inte hur många hushåll som är förberedda, säger Per Wikström.

För den som ännu inte har anslutit sig till fibernätet så kommer Telia att köra en ny kampanj under våren.