Skip to main content

Ge namn åt Partilles nya bäver!

Nyhet   •   Dec 16, 2015 10:16 CET

Partilles blivande lek- och klätterbäver byggs just nu. Var med och hjälp oss att hitta ett namn till den tjusiga lekkamraten som ska stå i Partilles nya stadspark bakom Kulturum. Mejla ditt förslag till kommunikation@partille.se och skriv "Bävernamn" i ämnesraden.

Stadspark för alla åldrar

För att knyta ihop Partille centrum med Säveåns vackra omgivningar, anläggs en ny stadspark bakom Partille Kulturum på båda sidor om ån. Här skapar Partille kommun en ny mötesplats med aktiviteter för alla åldrar. Läs gärna mer om vår nya stadspark här!