Skip to main content

Lättare att klara skuldsanering

Nyhet   •   Okt 20, 2016 07:30 CEST

Ny lag ska underlätta för personer i skuldsanering.

Den 1 november träder två nya lagar om skuldsanering i kraft. Nuvarande skuldsaneringslag ersätts och innehåller en del förenklingar med syfte att fler ska klara sig igenom en skuldsanering. Den andra lagen riktar sig till företagare.

För den som är överskuldsatt och inte bedöms kunna betala av sina skulder kan skuldsanering vara en väg ut ur den onda cirkeln. Den som beviljas skuldsanering betalar av sina skulder i så hög grad som Kronofogden bedömer är möjligt, vanligtvis över en femårsperiod. Resterande skuld som ingår i skuldsaneringen avskrivs när avbetalningstiden har gått ut.

Flera förenklingar

I förslaget som ligger till grund för de nya skuldsaneringslagarna står det att ”Om fler kunde få sina skulder sanerade, skulle det innebära en lättnad inte bara för de skuldsatta och deras familjer, utan även för borgenärerna och samhället i stort”. Mot bakgrund av det innehåller den nya lagen en del förenklingar vilket ska leda till att fler klarar av sin skuldsanering. Två betalningsfria månader införs – juni och december. Betalning sker via en ny tjänst till Kronofogden som portionerar ut pengarna till fordringsägarna. Möjligheten att få en andra chans till skuldsanering har tidigare varit omöjlig, men i den nya lagtexten lättas reglerna något.

– Det kommer att bli en stor lättnad för många människor som är under skuldsanering, säger Anette Sterneus, budget- och skuldrådgivare i Partille kommun.

Ny lag för företagare

F-skuldsanering är en helt ny lag för överskuldsatta personer som är eller har varit engagerade i näringsverksamhet, eller är närstående till företagare. Det handlar dock bara om skuldsanering för den fysiska personen, det är inte företaget som skuldsaneras. För att beviljas F-skuldsanering ska minst 70 procent av det totala skuldbeloppet härröra från näringsverksamhet och det måste finnas ett betalningsutrymme på minst 2 100 kr/månad. Saknas betalningsutrymme går det bra att ansöka om vanlig skuldsanering. Betalningstiden är, till skillnad från skuldsaneringslagen, tre år och innefattar inga betalningsfria månader. Däremot har man tillgång till betalningstjänsten via Kronofogden.

Fakta nya skuldsaneringslagen privatperson

De viktigaste nyheterna i den ändrade skuldsaneringslagen är följande:

  • Ansökan blir enklare: det krävs inte lika detaljerade uppgifter om skulderna som tidigare och ansökan kan skickas in elektroniskt.
  • Skuldsaneringen startar redan vid inledandet istället för vid beslut om skuldsanering.
  • Två betalningsfria månader om året: juni och december.
  • Ny betalningstjänst: varje månad görs enbart en betalning till Kronofogden som sedan fördelar ut pengarna.
  • Möjliggör en kortare betalningsplan än fem år om det finns beaktansvärda skäl.
  • Större möjlighet till en andra chans till skuldsanering- genom att begreppet ”synnerliga skäl” ändras till ”särskilda skäl”.

Har du frågor

Bor du i Partille och har frågor eller vill ha råd och stöd med en ansökan om skuldsanering så kan du kontakta budget- och skuldrådgivningen, se kontaktuppgifter.